EU-kommissionen anmäler länder som inte infört en personuppgiftslag och inte skyddar sina medborgares integritet på Internet.

EU-kommissionen stämmer Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland och Irland för att de misslyckats med att skydda medborgarnas personuppgifter enligt dataskyddsdirektivet.

Direktivet syftar till att hålla en hög skyddsnivå för EU-medborgarnas persondata inom EU och att uppgifter inte skall spridas till länder som inte har en lika hög skyddsnivå. Direktivet ligger bakom personuppgiftslagen i Sverige och trädde i kraft den 25 oktober 1998. Men fortfarande finns alltså länder som inte följer direktivet.