Autonomt Motstånd har beslutat att avbryta brevkampanjen mot Livets Ord och uppmanar nu alla andra som anslutit sig till kampanjen att också avbryta den.

Bakgrunden är att Autonomt Motstånd tidigare uppmanade alla vänsteraktivister att skicka brev till Livets Ord genom att använda deras svarspostnummer, så att Livets Ord skulle få betala portot.

Stig Nilsson, Postens chefsjurist, har i ett brev ställt till Autonomt Motstånd klargjort att det är Posten, inte Livets Ord, som kommer att få betala portokostnaderna. Själva poängen med kampanjen faller därmed.

Posten hotar Autonomt Motstånd med att "svartlista" dem, och avsluta alla tjänster med dem, däribland säga upp den postbox de använder. Stig Nilsson uppger att Posten vid kampanjen mot Ja till Livet drabbades av en portoförlust på omkring 350 000 kronor.

Nedan följer Postens brev till Autonomt Motstånd.

Autonomt Motstånd
Box 4181
203 13 Malmö

Svarspost - Livets Ord

Det har kommit till Postens kännedom att Ni i en brett upplagd kampanj på bland annat Internet benämnd "nordisk brev-aktionsdag" uppmanar allmänheten att tillskriva Livets Ord och därvid använda deras svarspostadress så att Livets Ord får betala portot.

Genom ett sådant förfarande är det emellertid inte Livets Ord som får stå för kostnaden för portot utan Posten. Svarspost kan nämligen endast användas för försändelser som en avsändare skickar till en mottagare där avsändaren dessförinnan åtagit sig att även betala för svarspostförsändelserna enligt avtal mellan avsändaren och Posten. I det nu aktuella fallet föreligger inte någon sådan överenskommelse mellan Posten och Livets Ord varför det följaktligen blir Posten som får bära portokostnaden för de aktuella försändelserna vilket Posten självklart inte kan acceptera.

Enligt Postens uppfattning får Ert förfarande dessutom anses vara anstiftan till brott eftersom Ni uppmanar allmänheten att utnyttja Postens tjänster utan att erlägga porto.

Posten uppmanar Er därför att omgående upphöra med förfarandet samt att aktivt gå ut i de aktuella medierna och uppmana allmänheten att inte skicka brev under Livets Ords svarspostadress med angivande av att Livets Ord betalar portot.

Vi vill också erinra om att en liknande aktion från Er sida ägde rum för omkring ett år sedan ("Ja till livet"). Vid det tillfället drabbades Posten av en portoförlust på omkring 350 000 kronor. Vi kommer att hålla Er ansvarig för all skada som Posten drabbas av på grund av dessa aktioner och återkommer med våra skadeståndsanspråk så snart vi kan överblicka Postens skada.

För det fall Ni inte omedelbart vidtar de åtgärder som Posten kräver kommer Posten omedelbart att avsluta alla förbindelser med Er, vilket bland annat kommer att innebära att postboxen stängs av. Posten kommer heller inte att utföra några andra tjänster för Er räkning.

Med vänlig hälsning

Stig Nilsson
Chefsjurist
Posten Sverige AB
Affärsområde Brev