Antifascistisk Aktion Stockholm har via nyhetsbrevet Motkraft meddelat att man under året planerar att starta en kampanj mot tidningarna Slitz, Café och Svenska Playboy som de anser är förtäckta porrtidningar. Föredrag, artiklar, affischer och flygblad planeras.

För ytterligare information:

AFA Stockholm, Box 38196, 100 64 Stockholm
E-post: afastockholm@hotmail.com