Vill man få kunskap om nazismen, dess subkultur och värderingar etc. så kan man hämta detta från tre håll:

a. Direkt från källan, dvs. nazisterna. Fördelen är givetvis att du då får materialet ofiltrerat och inte omskrivet. Nackdelen är att det då är ren propaganda. Avsaknad av kritiska analyser från motståndare och risken att bli registrerad (om inte av nazistiska grupper, så åtminstone av SÄPO som kartlägger dessa grupper) är ytterligare nackdelar.

b. Antifascistiska grupper, t.ex. AFA. Dessa ger ut ett flertal tidningar och håller sig förvånansvärt informerade. Nackdelen är att det återkommande förekommer faktafel. I vissa fall obetydliga, och i vissa fall direkt allvarliga. En annan nackdel är att du även här riskerar att bli registerad. SÄPO kartlägger inte bara nazister, utan även militanta antifascister, veganer och autonoma m.m.

c. Oberoende journalister som specialiserat sig på att kartlägga nazismen och dyl. rasistiska grupper. Dessa skriver främst artiklar till andra tidningar, men det har även givits ut ett flertal olika böcker i ämnet. Fördelen med denna information är att den är lättillgänglig, medans nackdelen ofta är att de har mindre insyn än de två första grupperna. Det förekommer även här återkommande sakfel.

Nazismen är idag att betrakta som ett skällsord, varför många idag istället väljer att kalla sig nationalsocialister, nationalister, separatister, nationella, NS och många andra ord. Jag väljer i artikeln att enbart använda ordet nazist då detta är ett slangord för just nationalsocialist, och att i artikeln använda något annat ord skulle bara krångla till det för läsaren. Jag har inte valt ordet i syfte att vara nedsättande. I Sverige gäller åsiktsfrihet, och då är nazismen att betrakta som vilken politisk inriktning som helst.

Ifall vi börjar med den sista gruppen, journalisterna, så finns det flera. En av de flitigast journalisterna heter Anna-Lena Lodenius. Hon har skrivet en mängd olika artiklar i ämnet men även varit med och sammanställt tre böcker i ämnet;

* EXTREMHÖGERN av Anna-Lena Lodenius och Stieg Larsson
Tidens Förlag, 370 sidor, 1994. ISBN 91-550-4048-9
* VIT MAKT OCH BLÅGULA DRÖMMAR av Anna-Lena Lodenius och Per Wikström
Natur ock Kultur, 384 sidor, 1997. ISBN 91-27-06769-6
* NAZIST, RASIST ELLER BARA PATRIOT? av Lodenius och Per Wikström
Rikspolisstyrelsen, 230 sidor, 1997, ISBN 91-87203-51-0

Lodenius böcker, artiklar och reportage i TV är rätt lika. Det är i stort sett samma sak som sägs, men de fungerar som en bra inblick för nybörjaren. En sorts ´Nazi for Dummies´. Anna-Lena Lodenius blev i mitten av 90-talet utpekad med namn, bild och personnummer i Vitt Arkiskt Motstånds dåvarande tidning Storm, vilket senare även resulterade i en rättegång. Under de senare åren har hon även uppmärksammats av antifascisterna, eftersom även de har blivit föremål för granskning. Dessa har dock aldrig gått så långt som VAM gjorde. Däremot tycker de att det är föga roande att bli jämnförda med nazisterna.

Trots ogillande från både nazister och antifascister så håller faktiskt samtliga böcker hög klass. Extremhögern recenserades 1995 i Flashback #3 och fick då betyg 4 av 5. De två senare böckerna håller båda samma höga klass och rekommenderas då främst eftersom de är nyare och mer uppdaterade.

Det bör i detta sammanhang nämnas att boken ´Nazist, rasist eller bara patriot´ är gratis, och går att beställa på telefon direkt från RPS. Samtliga böcker innehåller faktafel, men de flesta långtifrån så allvarliga att de inte förtjänar det höga betyget.

Utbildningsförlaget Brevskolan gav 1997 ut boken ´ANTIRASISTISKT LEXIKON´ (ISBN 91-574-4579-6) som är på 118 sidor. Vid en snabb genomgång ser den mycket läsvärd ut. I bokstavsordning informeras man om alla olika termer, grupper och organisationer. Boken recenserades samma år i Flashback #4/5 och fick då det superlåga betyget 1 av 5. Det kanske var ett nästan oförtjänt dåligt betyg, men det är den ändå värd. Dåliga uppdateringar och mängder av faktafel gör denna bok till en riktig skamfläck. Lodenius har även varit med här på ett hörn, men det har även Jan Guillou (som annars är en strålande journalist), Olle Häger, Ana Martinez och Per Wirtén m.fl.

Numera nedlagda tidningen Expo gav tillsammans med Svenska kommittén mot Antisemitism 1997 ut boken ´NATIONALSOCIALISMENS SYMBOLER´ som endast är på 68 sidor. Boken är skriven av Stéphane Bruchfeld och känns först något tunn. Men med tiden har jag använt mig återkommande av denna bok. Den är ett bra lexikon att slå i och förtjänar verkligen sin plats i bokhyllan.

Det finns givetvis också mängder av längre artiklar i ämnet, men dessa väljer jag ej att uppmärksamma här då de ofta är svåra att få tag på. Det finns även mängder av utländska böcker. Nedan följer några intressanta godbitar;

* AMERICAN EXTREMISTS av John George och Laird Wilcox
Prometheus Books. 444 sidor.
* SKINHEAD STREETGANGS av Loren Christensen
Paladin Press. 230 sidor.
* BLOOD IN THE FACE av James Ridgeway
Thunder´s Mouth Press. 204 sidor.

Samtliga av dessa tre böcker är riktigt bra och underhållande. Dessa är inte heller lika inställsamma och politiskt korrekta som de svenska motsvarigheterna. Samtidigt vet man inte alltid var författarna själva står åsiktsmässigt. Men, men...

De antifascistiska grupperna sprider främst sitt budskap via andra kanaler än just böcker. Men vi skall iallafall uppmärksamma några. ´VI TILSTÅR - ANTI FASCISTISK AKTION 5 ÅR´ (ISBN 87-966431-1-8) är utgiven av danska AFA och är på 74 sidor. Den är främst en tillbakablick på AFA:s verksamhet inför deras femårsjubileum som gavs ut 1997. Den är bra köp för den som är intresserad av AFA, men innehåller desto mindre information om just fascismen.

En annan bok, också den dansk, är ´FORSYNINGSLINIE NORD´ som trots urusel layout är riktigt intressant och läsvärd. Boken är utgiven av tyska Antifascistische Zeitung, ATZE i Kiel och DEMOS NYHEDSBREV i Köpenhamn.

I maj 1998 kom Anarkistisk Tidskrift ut med sitt 12:e nummer efter några års tystnad. Den är en blandning av bok och tidskrift - en tidskrift i bokform. Detta nummer är ett temanummer om rasismen och innehåller bl.a. artiklar som ´analysen av fascismen 1922-35´, ´AFA -historien´ och ´Att förstå rasismen´. Tyvärr är de flesta artiklar, med några få undantag, rätt tråkiga. Inga avslöjanden och inga nyheter.

När det gäller antifascistiska tidningar så finns det betydligt fler. En av de mer välgjorda är norska AFA:s tidning; ´ANTIFASCISTISK AKSJON´ som kommit ut med 18 nummer. Denna tidning är välgjord både vad det gäller layout och research. I varje nummer publiceras även namn och bilder på (i huvudsak norska) nazister, men även Flashback har blivit uppmärksammad pga. dess ´naziliberala´ attityd.

´REAGER´ heter en enkel A5-tidning/folder på 8 sidor som är utgiven av norska Ringerike Antirasistisk Ungdom. Kvalitetsmässigt kan den jämnföras med vilken gratisfolder som helst. Norska SOS Rasisme ger ut en A3-tidning som heter ´ANTIRASISTEN´. Jag är lite osäker på ifall den fortfarande är aktiv, men gamla nummer håller hög klass. Det senaste numret jag äger är från 1997.

I England finns tidningen ´RED ACTION´ som förvisso kan vara informativ, men samtidigt också är rätt tråkig. A3-format och tryckt på dagstidningspapper. Red Action är ingen tidning jag skulle rekommendera, även ifall den inte är uppenbart dålig.

´ANTIFA FORUM´ kommer från Kanada och är rätt amerikansk till sitt innehåll. M.a.o. mera inriktning på Ku Klux Klan och amerikanska nazi-grupper. De har en relativt svag bevakning av Europa. Är du dock intresserad av den amerikanska naziscenen så är Antifa Forum ett givet köp.

De flesta autonoma och vänsterradikala tidningar i norden har en ganska omfattande kartläggning av nazismen. Dessa är dock inte några traditionella antifascisttidningar. Det är snarare så att dessa ser ett antifascistiskt ställningstagande som en självklarhet, och där blandas antifascism med kritiska artiklar om kapitalism, sexism och nyliberalism m.m.

I Sverige finns bl.a. ´DIREKT AKTION´ som ges ut av Syndikalistiska Ungdomsförbundet, anarkisttidningen BRAND som tidigare i år fyllde 100 år, samt ´FOLKMAKT´ och ´INFORM´ m.fl. Samtliga tidningar har fått betyg mellan 4 och 5 (av 5) när de har recenserats i tidigare nummer av Flashback.

Tidningen ´ARBETAREN´ är kanske något snällare, men har en återkommande rapportering om nazismen i landet. Därför bör även den nämnas i detta sammanhang.

I Norge finns bl.a. FOLKEMAKT och GILJOTIN, medans Danmark har tidningen PROPAGANDA. Den sistnämnda är troligtvis den till utseende klart snyggaste autonoma tidning i norden. De norska tidningarna är måttligt bra, medans Propaganda är strålande.

När man diskuterar olika autonoma tidningar så bör även MOTKRAFT nämnas. Det är en tidning på Internet (som FNA) som rapporterar och publicerar pressreleaser m.m. en gång i veckan. Tidningen har funnits i drygt ett år och är helt gratis. De har även ett webhotell där de erbjuder andra vänsterradikala grupper utrymme mot självkostnadspris. En prenumeration på Motkraft är därför en själv- klarhet.

Den sista gruppen i min genomgång är nazisternas eget material. Den är den viktigaste - men också den kontroversiellaste - delen. Sveriges, och kanske även världens, främsta tidning inom denna genre heter NORDLAND. En påkostad tidning i A4-format med många sidor i fyrfärg. Paralellt med tidningsutgivningen driver de även skivbolag, postorderverksamhet, konsertarrangemang samt ger ut tidningen FRIHETSBREVET på Internet.

Verksamheten på Internet har dock varit vilande den sista tiden, och ingen verkar direkt veta vad det är som händer. Deras två domäner fungerar inte längre, och det var länge sedan något nytt nummer av FRIHETSBREVET kom ut.

Det enda jag hört är att domänen snart är tillbaka. Ett nytt nummer av Nordland är också under produktion och väntas komma när som helst. Flashback gav tidningen betyget 5 (av 5), och det är inte så anmärkningsvärt som vissa vill få det till.

Nordland är som produkt mer välgjord än någon annan tidning inom sin genre i hela världen. Man kan tycka att kvalitén har sjunkit något i de senare utgåvorna, men den ger ändå som helhet en bra insyn i den nazistiska subkulturen 1998. Ingen annan tidning, historiskt, har heller varit i närheten lika välgjord tidigare. Alla betyg är satta ur dess egna perspektiv, och ur ett nazistiskt perspektiv är Nordland fullkommlig. Punkt.

FOLKTRIBUNEN heter en annan tidning som håller nästan samma höga klass som Nordland. De är dock till uppbyggnad och innehåll väldigt olika varandra. Folktribunen är i A3-format och mera inriktad på ideologin och desto mindre på musiken. Korta nyhetsnotiser blandas med längre artiklar. Tidningen är utgiven av Klas Lund som i början av 90-talet pekades ut som ledare för Vitt Ariskt Motstånd. Hans meritlista är lång. 1986 dömdes han till fyra års fängelse för delaktighet i mordet på Ronny Landin vid Nickstabadet, 1990 för olaga vapeninnehav och 1991 till sex år fängelse för bankrånet mot Föreningsbanken i Sveg.

Men Folktribunen är ingen stökig och militant tidning, även om den är klart radikal. Tidningen är genomarbetad och bör läsas av alla som har intresse i ämnet. Folktribunen är också tillsammans med Nordland de populäraste tidningarna inom denna genre. Det var ett tag sedan förra numret kom, men ett nytt nummer är nästan klart och kommer inom kort meddelar man.

VALLHALL heter en tidning från Göteborg som inte kommit ut med något nytt nummer sedan förra året. Det är f.n. tveksamt ifall några fler nummer kommer. Tidningen har med tiden fått en mer militant hållning och i nummer 7 kan man bl.a. läsa en artikel med rubriken ´Grisar i urval´. Där publicerade man t.ex. hemadressen till Unni Brandeby som där utpekas som ´kommunisthora´. En annan person som får sin hemadress publicerad är Expos dåvarande chefredaktör Andreas Rosenlund. Valhall har fortfarande en enkel layout, trots övergång till färgomslag. Man har inte längre någon adress, men den är å andra sidan en tidning du klarar dig bra utan.

FRAMTID heter en tidning som inte vill bli förknippad med nazismen, utan enbart som ´nationell´. Tidningen är i ärlighetens namn ingen traditionell nazisttidning, men driver invandrarfrågan så hårt att många säkert har svårt att skilja dem åt.

Det tredje och senaste numret av Framtid trycktes i 21.000 exemplar, och politiskt står de nära Konservativa Partiet. Framtid är mest intressant för dem som är intresserad av begränsad invandring och politik som förs av partier som Sverigedemokraterna, Ny Demokrati, Konservativa Partiet m.fl. och mindre intresserad av renodlad nazism. Utseendemässigt är tidningen påkostad, även om den tenderar att bli lite väl tråkig ibland.

Framtid är utgiven av Alternativ Media som även har webhotel på Internet och tills i somras även gav ut tidningen ´Pilgrimsfalken´ via email. Pilgrimsfalken har dock bytt namn till ´Nationell Information´ och är numera ett samarbete mellan Framtid och Folktribunen. Det första numret av Nationell Information har dock inte kommit än.

En betydligt enklare tidning än dessa påkostade färgpublikationer är Frihet. Den görs av fångar inne i fängelset (Kumla) och distribueras via Ariska Brödraskapet och Info-14. Tryckt på kopieringsmaskin med enkel layout. Men Frihet är trots detta en klart intressant tidning ur ett flertal perspektiv. Artikeln ´En helt vanlig dag´ handlar t.ex. om vardagen på fängelset och tidningen som helhet har en klart annorlunda inriktning. De flesta artiklarna är ofta korta och enkelt skrivna, men också intressanta. Frihet har kommit ut med 4 nummer och samtliga nummer är mer eller mindre läsvärda, även ifall de sista håller högre klass än de första.

En tidning som i sin enkelhet liknar Frihet är INFO-14. Den blev rikskänd efter attentaten mot tidningen Expo för några år sedan. En A4-tidning tryckt på kopieringsmaskin. Senaste numret kom i somras och handlar bl.a. om Aftonbladetjournalisten som åtalades för att ha hjälpt till att framkalla hotbilderna mot Alexandra Pascalidou. Journalisten visas upp med namn och bild på omslaget, och man har även fotograferat Pascaliouu på rättegången. Info-14 ser ut som en blandning mellan Folktribunen, Frihet och VAM:s dåvarande tidning STORM.

Det finns ett flertal specialtidningar som ALTERNATIVT SERIEMAGAZIN och STOPPA RASISMEN! - STOPPA SVENSKARNA! som bl.a. kräver Dr. Alban som president och är utgiven av Sverige Åt Alla (SÅA) i samarbete med Dr Alban-partiet. Dessa nämner jag bara att de finns, men de fyller absolut inte något ideologiskt syfte.

Utomlands finns det mängder av tidningar, men ifall jag skulle nämna några så är givetvis RESISTANCE den första. Amerikansk tidning och utpekad som Nordlands förebild. Personligen tycker jag att Nordland är betydligt bättre, men dessa två är troligtvis idag de två största nazisttidningarna i världen. Inriktningen är främst på vit makt-musik, men även vissa ideologiska artiklar förekommer.

En betydligt hårdare tidning är Tom Metzgers WAR, dvs. White Aryan Resistance tidning. Mycket illustrationer och kortfattade artiklar. WAR är tryckt i A3-format och är värd att kolla upp av flera orsaker. White Aryan Resistance är f.ö. Vitt Ariskt Motstånds gamla förebilder, vilket också bör nämmas i sammanhanget.

I Finland finns tidningen KALEVAN SOTURI som är på finska. Eftersom jag ej kan finska så kan jag inte bedömma det textmässiga. Utseendemässigt är den dock påkostad med färgomslag m.m. Väldigt lik Nordland i uppbyggnad.

Den spanska nazisttidningen RESPUESTA SONORA är tryckt i offset med fyrfärg och glättat omslag. Det anmärkningsvärda med denna tidning, och som gör att jag uppmärksammar den, är priset - den är helt gratis! Innehållsmässigt handlar den enbart om musik, bortsett någon serie. De har dock ingen officiell adress.

SLUTORD

Denna artikel är inte någon återkommande genomgång, utan är en artikel jag saknat och länge funderat på att skriva. En artikel där någon fristående utan politiskt intresse i någon av grupperna ger en objektiv bedömning om vad som händer inom dessa områden.

Jag tror på åsiktsfrihet och att varje människa skall ha den unika rätten att själv få välja vilken politisk gruppering eller ideologi som den vill tillhöra. Till bakgrund mot de grova påhopp som gjorts mot Flashback genom åren för att den försvarar enskilda människors rättigheter, så är det en självklarhet för mig att inte sluta denna kamp. Oavsett den gäller förföljelse av politiskt, religiöst eller sexuellt avvikande. Inför lagen skall vi alla vara lika.

Jan Axelsson

ANTIFASCISTISKA KONTAKTADRESSER:

ARBETAREN
Box 6507, 113 83 Stockholm. Postgiro: 14 10-0
Helår: 432kr, Halvår: 240kr, Kvartal: 130kr, Stödpren: 500kr

ANTIFA FORUM
Box 6326, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P7, Kanada
4 nummer: $25

ANTIFASCISTISK AKSJON
Box 6689, St. Olavs Plass, 0129 Oslo, Norge.
10kr+porto

ANTIRASISTEN
SOS Rasisme, PB 297, 5501 Haugesund, Norge
10kr+porto

BRAND
Box 15015, 104 65 Stockholm. Postgiro: 478 24 80-0
6 nummer: 150kr

DIREKT AKTION
Box 6507, 113 83 Stockholm. Postgiro: 422 84 98-4
6 nummer: 60kr

FOLKEMAKT
Strandveien 23, 7042 Trondheim, Norge
PR., St Olavsplass, 0130 Oslo, Norge
15kr+porto

GILJOTIN
Strandveien 23, Svartlamon, 7042 Trondheim, Norge
20kr+porto

INFORM
Box 15015, 104 65 Stockholm
12 nummmer+årsbok+kravalluffarguide: 100kr

MOTKRAFT
Email: nyhetsbrev@motkraft.net
WWW: http://www.motkraft.net

PROPAGANDA
c/o Kasma, Studiestræde 24, 1455 København K, Danmark
20kr+porto

REAGER
Postboks 332, Sentrum, 3500 Hønefoss, Norge
Gratis?

RED ACTION
BM Box 37, London, WC1N 3XX, UK
£1+porto

NAZISTISKA KONTAKTADRESSER:

ALTERNATIV MEDIA
URL: http://www.altmedia.se

FRAMTID
Box 3137, 400 10 Göteborg
40kr+porto

FRIHET
c/o AB/Pitbull Brigade, Box 3101, 202 22 Malmö
c/o Info-14, Box 365, 114 79 Stockholm
20kr+porto

FOLKTRIBUNEN
Box 290, 114 79 Stockholm
20kr+porto

INFO-14
Box 365, 114 79 Stockholm
10 nummer: 140kr

KALEVAR SOTURI
A.S.M., Pl. 158, 00701 Helsinki, Finland
30MK+porto

RESISTANCE
Box 24700, Detroit, MI 48224, USA
4 nummer: $20 (world)

WAR
White Aryan Resistance, Box 65, Fallbrook, CA 92088, USA
$2.50+porto