Tarja Vulto (Scientologerna) säger; "vi har religionsfrihet i det här landet". Det stämmer. Därför så har man nu - som ett alternativ till de "vanliga" Scientologerna - startat "Free Church of Scientology of Stockholm". Kyrkans emblem finns på: http://www.scientology.org/p_jpg/iconher2.jpg.

Free Church of Scientology of Stockholms målsättning är att "make the free practice of scientology possible, mainly by providing the members with scientology courses and course material at the lowest possible cost".

Det har också ställts en gräns, att "1% of the fees that the scientology church nearest to Stockholm that is associated to the Religious Technology Center and the Church of Spiritual Technology can be assumed to charge".