World Church Of The Creator grundades från början i USA av Ben Klassen, som bl.a. skrev boken "White Man´s Bible". I Sverige blev de först kände under namnet Kreativistens Kyrka, under ledning av Tommy Ryden.  Numera finns de i Sverige med sitt originalnamn; World Church Of The Creator

De fem grundläggande hörnstenarna i W.C.O.T.C tro är:

* Baserat på naturens eviga lagar tror W.C.O.T.C att vår vita ras är vår religion.
* W.C.O.T.C tror att den vita rasen är naturens bästa skapelse.
* W.C.O.T.C anser att rasligt förräderi är det mest avskyvärda brott som kan begås.
* W.C.O.T.C anser att man ska stödja det som är bra för den vita rasen och motarbeta det som är dåligt.
* W.C.O.T.C tror att vår religion är den enda och sanna revolutionära religionen.

Kontaktadresser:

Sverige:
World Church Of The Creator, Box 177, 811 23 Sandviken
E-post: wcotc@ariskkamp.com
Webbsida: http://www.ariskkamp.com/wcotcswe

USA:
World Church Of The Creator Headquarters, P.O. Box 2002, 61611, USA
Tel: (309) 699-0135
Webbsida: http://www.creator.org