Tyskland har röstat igenom ett förbud mot djursex. Sedan tidigare har det varit förbjudet att producera och sprida djurpornografiskt material i Tyskland. I december röstade man igenom ett förslag till ett totalförbud i den tyska förbundsdagen (Bundestag), och nu har det också röstats igenom i förbundsrådet (Bundesrat).

Beslutet i förbundsrådet innebär att förbudet mot att använda djur i sexuella syften även skrivs in i Tysklands djurskyddslag. Den som bryter mot lagen kan komma att straffas med böter på upp till 25 000 euro (cirka 225 000 kronor).

http://www.nytimes.com/2013/02/02/world/europe/german-legislators-vote-to-outlaw-bestiality.html?_r=1&
http://www.thelocal.de/society/20130201-47711.html
http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/tyskland-forbjuder-djursex