Den brittiska SSPX-biskopen som förnekade Förintelsen i svensk tv har dömts till 12 000 euro - drygt 120 000 svenska kronor - i böter av en tysk domstol i Nürnberg, Bayern. Att förneka Förintelsen, Nazitysklands judeutrotning, klassificeras i Tyskland som ett hatbrott. Biskopens åsikt att inga judar mördades i nazisternas gaskammare blev vida känd i vintras då det svenska tv-programmet Uppdrag granskning sände en intervju, gjord på tysk mark, med biskopen. - Inte en enda jude dödades i gaskammare. Det var bara lögner, lögner, sade han i intervjun och hävdade att endast "200 000 till 300000" judar dog i de nazistiska koncentrationslägren. Biskopen har två veckor på sig att överklaga beslutet. Om han inte godtar det går rättsprocessen vidare.