EU:s ministerråd vill att polisen ska få använda trojaner (spionprogram) för brottsbekämpning, och i hemlighet få installera program på folks datorer som registrerar allt de gör.

I Sverige finns redan en utredning om detta (SOU 2005:38). En proposition kan komma att läggas fram för riksdagen redan under denna mandatperiod. Bland de tänkbara brott som ministerrådet nämner finns exempelvis spam.

Henrik Alexandersson skriver idag på sin blogg:

"Man kan också anta att personer som misstänks för att ägna sig åt fildelning kan drabbas av myndigheternas spionprogram. Och för skatteförvaltningen är detta naturligtvis en våt dröm. Det kan även vara ett sätt att hålla koll på folk som misstänks hysa åsikter som är olagliga i EU, till exempel de som förnekar förintelsen. Detta för att nu bara ta några exempel.

Och som all spaning kommer den inte bara att drabba skyldiga, utan även de som bara är misstänkta. Vilket gör att det är den som är oskyldig som verkligen har något att frukta.

För myndigheternas spionprogram kommer att avslöja allt om dig. Det är inte bara ditt surfande, dina lösenord och din mail som kommer att kartläggas. Din ekonomi kommer att blottläggas. Dina sexuella preferenser kommer att noteras. Dina politiska åsikter likaså. Liksom allt som kan ha med din eventuella religiösa uppfattning att göra."

Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar (SOU 2005:38):
http://www.regeringen.se/sb/d/5073/a/44989

Pressmeddelande från EU:s ministerråd:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1827&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Henrik Alexanderssons blogg:
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/12/eu-vill-installera-trojaner-i-folks.html