Livets Ord i Uppsala har tillgångar på 70 miljoner kronor, och hade 93 miljoner kronor i intäkter 1994/95, varav 44 miljoner kronor kom in via kollekten.

Räkenskaperna för den omstridda församlingen har varit hemliga fram till årsskiftet, men då antogs en ny stiftelselag som tvingar landets stiftelser att offentliggöra vissa ekonomiska handlingar.

Medlemmarna i Livets Ord betalar tio procent av sina inkomster till församlingen. En annan stor intäktspost var försäljningen av videokassetter och tidningar som gav drygt 15 miljoner. Handlingarna hos länsstyrelsen visar också att Livets Ord kontrollras helt av Ulf Ekman och hans släktingar.