När Europaparlamentet sammanträder i Strasbourg på tisdag, så kommer man bl.a. att debattera och rösta gällande ett "avskaffande av könsstereotyper i EU".

Den som läser det långa betänkandet hittar en del mycket märkliga saker - som att man bl.a. vill införa ett förbud mot "alla former av pornografi i media". Detta vill man dessutom göra med "full respekt för yttrandefriheten".

Piratpartiets EU-parlamentariker Christian Engström skriver på sin blogg:

"Den exakta betydelsen av det här förbudet mot pornografi är oklar, eftersom varken 1997 års resolution eller texten vi ska rösta om nästa vecka innehåller någon definition av 'i medier'."
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0401&language=SV&mode=XML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A51997IP0258%3AEN%3AHTML
http://falkvinge.net/2013/03/06/next-tuesday-the-european-parliament-votes-to-ban-all-your-porn-yes-really-take-immediate-action/
http://christianengstrom.wordpress.com/2013/03/06/an-eu-proposal-to-ban-porn-through-self-regulation/
http://ligator.wordpress.com/2013/03/07/eus-porrforbud-hotar-den-svenska-lagstiftningen-mot-valdtakter/
http://henrikalexandersson.blogspot.se/2013/03/porrkrig-i-europaparlamentet.html
http://nyheter24.se/blogg/hax/2013/03/06/porrforbud-i-eu/
http://news.cnet.com/8301-1023_3-57572947-93/eu-to-vote-on-porn-ban-calls-for-internet-enforcement/
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/07/european-porn-ban-proposal-regulate-internet-pornography-media_n_2828633.html
http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-03/07/eu-porn-vote-ban
http://www.zdnet.com/eu-set-to-vote-on-blanket-porn-ban-internet-freedoms-at-risk-7000012221/