Polisen ska få registrera personer utan att de är misstänkta för brott. Regeringens utredare, Mats Börjesson, föreslår inom kort att polisen får lägga upp ett rent förspaningsregister.

I ett sådant register kan uppgifter antecknas om personer som bara råkat ses tillsammans med en kriminell, som vistats på någon skum klubb eller på annat sätt uppträtt "avvikande". Någon misstanke om att personen begått brott behövs inte. Rikspolisstyrelsen begärde redan för några år sedan att få upprätta ett databaserat förspaningsregister, men fick då nej.