För andra gången i år har Försvarets radioanstalt (FRA) prickats för hanteringen av känsliga personuppgifter. Myndigheten har av olika skäl prickats sammanlagt nio gånger sedan 2010.

FRA får övervaka telefon- och internettrafik. Men de får inte lagra personuppgifter hur som helst. Övervakningen och lagringen lyder under en egen personuppgiftslag, FRA-PuL, och det är den som nu myndigheten har brutit mot för andra gången i år. 

Maria Ferm, Miljöpartiets rätts- och migrationspolitiska talesperson, är kritisk och säger till Metro:

"Det är inte första gången de har prickats för sin personuppgiftshantering. Det är oroväckande att regeringen samtidigt då, när man gång på gång hittar brister, väljer att utöka uppdraget."
http://www.metro.se/nyheter/fra-lagrade-uppgifter-olagligt/EVHmfy!R4rjxSDKMCZaQ/
http://www.fra.se
http://www.siun.se