I ett brev till EU argumenterar socialminister Göran Hägglund (KD) för att häva förbudet mot snusförsäljning i unionen, eftersom snus är "betydligt mindre skadligt än cigaretter" samt att ett snusförbud därför "inte är logiskt".

Frågan är aktuell eftersom EU håller på att se över sin tobakspolitik. Argumentet från Sveriges regering är att förbudet strider mot den fria marknaden. Därför bör det hävas och svenskt snus få säljas i alla EU-länder. I dag får snus enbart säljas i Sverige.