Nya lagförslag inom EU kan komma att påverka yttrandefriheten på Internet. Förslagen handlar om att vem som helst inom EU ska kunna väcka förtalsåtal mot ansvariga webbsideutgivare, oavsett i vilket land han eller hon befinner sig. Med tanke på att vissa EU-länder har sämre lagstiftning än andra, varnar engelska Article 19 för att ett ja till lagstiftningen kan skapa stora problem.

Om vi antar att du har en webbplats i Sverige, på vilken du anklagar en EU-östeuropeisk politiker för korruption eller andra brott, ska han kunna väcka åtal mot dig i sitt eget land. Om det landet har "enklare" förtalslagar kan du alltså dömas fast du agerat utifrån svensk lagstiftning och hållit dig inom svensk lags ramar.

Den engelska organisationen Article 19, som med blåslampa följer alla trender inom EU som potentiellt kan minska yttrandefriheten på nätet och annars, hävdar att lagstiftningen, om den godkänns, kan få
katastrofala följder. Rent logiskt kan inte sådana åtgärder tas innan alla EU-nationer delar en liknande syn på fenomen som förtal, pressetik och så vidare.

Article 19:s rapport till det EU-parlamentet:
http://www.article19.org/docimages/1717.doc

EU-parlamentets lagförslag:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/civil/applicable_law/wai/fsj_civil_applicable_law_en.htm