De svenska regler som gäller för inköp av sprit över internet kan strida mot en av de grundläggande principerna i EG-rätten, nämligen den fria rörligheten av varor. EG-domstolen ska nu pröva ärendet.

Enligt den svenska alkohollagen är det förbjudet att köpa alkohol på distans vilket också inkluderar köp på internet. Nu har dock hovrätten i Malmö hävt ett av alla de beslag som gjorts och köparen kunde hämta ut det beslagtagna vinet hos tullen.

Anledningen till att hovrätten i Malmö valde att döma till kundens fördel var att ett beslut från EG-domstolen kan komma att ta lång tid.

Hovrättens inställning i ärendet har också lett till att flera andra köpare som fått sin inhandlade alkohol beslagtagen tolkat läget till sin fördel och överklagat beslagtagningarna. Upp emot 300 personer har nu informerats om att det finns möjligheter att överklaga beslagtaganden och bara i Malmö låg i veckan ett fyrtiotal överklaganden som väntar på bedömning från tingsrätten, enligt Ekot.

Onlinebutiken Spritimport.nu har numera t.o.m. infört leveransgaranti:

"Vår Leveransgaranti innebär att om du som kund, av någon anledning inte erhåller de varor du beställt av oss, så skickar vi en ny sändning. Detta gäller oavsett anledning ... även om varorna mot förmodan skulle fastna i Tullen."

http://www.spritimport.nu/