Yrkesföraren Mikael Hamrén från Bergvik i Hälsingland får inte vara med i Svenska Transportarbetareförbundet. Han har fått ett skriftligt besked från facket och skälet är att han sitter i Söderhamns kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.

Beskedet om uteslutningen hänvisar till förbundets paragraf 11 som säger att man inte får ägna sig åt verksamhet "som är oförenlig med organisationens mål".

Mikael Hamrén säger själv att han tycker att det är bedrövligt att han inte får ha en politisk åsikt offentligt. Han kommer att överklaga transportarbetareförbundets beslut.

http://www.sverigedemokraterna.se
http://www.transport.se