"Staten förbjuder spridandet av all sorts nyheter som strider mot den nationella säkerheten och allmänintresset", rapporterar den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua.

Xinhua specificerar inte de nya reglerna, men skriver att nyhetssajter på Internet måste "vara inriktade på att tjäna folket och socialismen och korrekt vägleda den allmänna opinionen för att upprätthålla nationens och det allmännas intressen".

Etablerade medier måste ha tillstånd för att sätta upp en nyhetssajt. Tillstånden ges av statliga informationskontor.

Kina har en "cyberpolis" som patrullerar internet i syfte att reglera innehållet. Inlägg som kritiserar regeringen eller behandlar känsliga ämnen tas bort snabbt.