I somras startade Stockholms Fria Tidning. Tidningen startade för att vara en motpol till de koncentrerade ägarintressen som dominerar svensk press i dag, med målsättningen att bredda utrymmet för den offentliga debatten. Innehållet är traditionell nyhetsrapportering men lyfter fram bevakningen av miljö, demokrati, solidaritet, fred, jämställdhet, mänskliga rättigheter, djurrätt och ekonomiska förhållanden. Under hösten har man nu börjat bygga upp underlaget för att komma igång med en motsvarande tidning i Göteborg, kallad Göteborgs Fria Tidning. Det som krävs för start är att minst 2 000 prenumeranter tecknat sig för ett abonnemang. För ytterligare information: Göteborgs Fria Tidning, Rusthållarvägen 133, 128 44 Bagarmossen E-post: pren@stockholmsfria.nu Webbadress: http://www.stockholmsfria.nu/goteborg