Kristdemokraten Johnny Gylling anser att regeringen varit dåliga på att skydda barn från allt ont på Internet. Men demokratiminister Britta Lejon är emot lagkrav om porrfilter på datorer i skolor och bibliotek. - Det är inget som hindrar att bibliotek och skolor själva bestämmer hur datorerna skall användas, säger Britta Lejon. Hon menar att surffilter är ett trubbigt verktyg då dagens program har svårt att garantera att endast oönskat material spärras.