Anonymous svenska twitterkonto #AnonOpsSweden, med 18 000 följare, har stängts ner av Twitter. Någon förklaring till varför har inte Twitter lämnat. Anonymous anser att man blivit utsatts för censur, och uppmanar nu till tweetstorm mot Twitters vd Dick Costolo. På Anonymous svenska webbplats skriver man: "The AnonOpsSweden twitter account is a highly regarded and followed news account. There is no valid reason for a twitter suspension. Reporting events that have taken place is not a crime. The account was not used for any criminal purposes. If reporting the news is a crime, then all of news media would be criminals. This is a matter of free press as well as free speech." https://twitter.com/AnonOpsSweden http://anonsweden.se/anonsweden-se-opfreeanonopssweden/ https://twitter.com/#OpFreeAnonOpsSweden