Den tyska chefsåklagarmyndigheten försöker stänga av tillgången till en vänsterextrem hemsida i Holland. Detta verkar hittills inte ha lyckats, och det har tydligen inte lyckats förut heller. (Detta är alltså inte första gången de tyska myndigheterna försöker censurera webben.) Radikals hemsida finns för tillfället på följande adress: http://www.xs4all.nl/~tank/radikal/index.htm Ifall hemsidan blir stoppad så finns det speglar på följande adresser: http://burn.ucsd.edu/%7Eats/RADIKAL http://www.jca.or.jp/~taratta/mirror/radikal http://www.serve.com/~spg http://huizen.dds.nl/~radikal http://www.canucksoup.net/radikal/index.html http://www.ecn.org/radikal http://www.well.com/~declan/mirrors http://www.connix.com/~harry/radikal/index.htm http://www.charm.net/~gbarren/radikal