Det Bonnierägda företaget Bonzoo startar tillsammans med Lunarstorm.se en tidning för ungdomare: Debut. I den ska ungdomar kunna publicera eget material men tonvikt läggs på pryltester. För ungdomar eller för profithungriga? Den 12 september kom det första numret av ungdomstidningen Debut, ett samarbete mellan Bonzoo och populära communityt Lunarstorm.se. Enligt Debuts hemsida ska tidningen fylla ett tomrum för den målgruppen som ”saknat en trovärdig ungdomstidning, vill ha en »LunarStormtidning», vill ha en tidning som testar alla ungdomsprylar, drömmer om att bli publicerad, vill få sin röst och åsikt hörd, inte gillar de »vanliga» tjej- och killtidningarna, saknat en tidning som står på deras sida”. ”Här får ungdomar en röst och ett människovärde”, hävdar Lunarstorm på sin sajt. Det låter ju fint. Att Lunarstorm är en populär sajt råder det inga tvivel om, med, enligt dem själva, 2,6 miljoner unika besök per månad. Att alla dessa ungdomar utgör en aktiv och köpstark målgrupp råder det heller inga tvivel om. Då man ska bli medlem informeras man om att ”LunarStorm har rätt att skicka information samt kommersiella budskap till användarna via LunarStorms funktioner. Dessa kan vara anpassade efter dina intressen eller hur du svarar på frågor.” Förutom det digitala forum (och den fantastiska marknadsföringskanal) Lunarstorm utgör, vad kunde väl vara bättre än en tryckt tidning som utgörs av bl.a. pryltester? ”I varje nummer bedömer en testpanel på tolv personer ett urval av nya prylar. Det är till exempel mobiltelefoner, gympaskor, deodoranter och MP3-spelare.” Genuin relevans för dagens ungdomar eller ett marknadsföringsmässigt genidrag från Bonniers sida? Återstår att se...