Stockholms tingsrätt förbjuder Zenon Panoussis, mannen som offentliggjorde scientologibibeln i Sverige, att sprida scientologernas ´heliga´ skrifter till allmänheten via Internet. Förbudet är förenat med ett vite på 50 000 kronor.

Panoussis dömdes att betala ett skadestånd på 10.000 kronor till Religious Technology Center (RTC), scientologikyrkans huvudorganisation i USA, och att stå för scientologernas rättegångskostnader, drygt 1,2 miljoner kronor. RTC begärde 7,6 miljoner kronor men tingsrätten anser att deras ombud lagt ned mer arbete än nödvändigt på målet.

Panoussis yrkanden att delar av målet skulle ogillas har tingsrätten avvisat. När denne 1996 lade ut scientologernas skrifter på sin hemsida blev de tillgängliga för allmänheten och innebar därmed att ett intrång i RTC:s upphovsrätt, konstaterar nu tingsrätten.

RTC äger rättigheterna till skrifterna författade av rörelsens grundare L Ron Hubbard. Bärande tes i hans lära är att utomjordingar lever i människan och hindrar hennes utveckling.

Enligt tingsrätten har RTC visat att skrifterna aldrig har publicerats, vilket gör Panoussis spridning olaglig. Nya anhängare till kyrkan får istället stegvis ta del av innehållet genom att delta i dyrbara kurser.

Mest uppmärksammat är Panoussis tilltag när han i oktober 1996 lämnade in scientologibibeln till riksdagen där den blev allmän handling och tillgänglig för var och en som vill läsa den.

Syftet var att väcka frågan om lagstiftning mot scientologerna, har Panoussis hävdat. Tingsrätten anser att det hade kunnat ske utan att papperna lämnades till riksdagen. Att så skedde innebar därmed ett fortsatt intrång i scientologernas upphovsrätt.
- Det är en stor seger för oss att vi nu har en dom på att det är olagligt att sprida våra heliga skrifter, säger scientologernas informationschef Tarja Wulto till TT.

Men scientologernas problem kvarstår. Fortfarande finns deras bibel tillgänglig i riksdagen, det kommer knappast den här domen att ändra på. Och inte bara där. Även hos regeringen och justitiekanslern kan man läsa dokumenten. Regeringen har visserligen en gång hemligstämplat papperna efter påtryckningar från USA, men det beslutet rev regeringsrätten upp i juni i år.

Sedan i april i år brottas en statlig utredning med frågan om allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar som samtidigt berör någon annans upphovsrätt bör inskränkas. Den beräknas bli klar först i september 2000.