Det är fritt fram för bibliotek att fortsätta spärra Internets porrsajter på besöksdatorerna. Spärrningen har ingenting med censur att göra, meddelade Justitiekanslern (JK) den 20:e mars. Biblioteken har ingen som helst skyldighet att utan begränsningar tillhandahålla Internet för sina besökare, konstaterar JK Göran Lambertz. Han har sett över bestämmelserna efter uppgifter i medierna om att det skulle kunna vara olagligt att bibliotekarier försöker spärra pornografiska webbplatser i bibliotekens datorer. Lagen stadgar att bibliotek ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Men det innebär inte att Internet måste tillhandahållas obegränsat, skriver JK i sitt beslut. Förbudet mot censur regleras i lagen om yttrandefrihet och tryckfrihetsförordningen. En förutsättning för att det ska handla om censur är att ingreppet på ett menligt sätt påverkar skriftens tryckning, utgivning eller spridning, påpekar JK. Material på Internet får anses som spritt och tillgängligt över hela världen för den som har tillgång till en nätuppkopplad dator. Att ett bibliotek då begränsar besökarnas tillgång till visst material på Internet, i det här fallet pornografiska sajter, kan alltså inte ses som att spridningen hindras på det sätt som censurförbudet är tänkt att reglera. Ett bibliotek har enligt JK inte heller någon skyldighet att köpa in eller tillhandahålla samtliga böcker eller annat material som efterfrågas. Sätten att begränsa porrsajterna varierar. Stadsbiblioteket i Ystad går varje vecka igenom besökta sidor och spärrar dem som innehåller porr. Andra bibliotek har infört åldersgränsen 16 år för att få nätsurfa. När Lunds universitet under hösten 2001 undersökte surfvanor på bibliotek visade sig tre av etthundra besökta sajter vara pornografiska.