En grupp tekniska experter, som kallar sig Hactivismo, har tagit fram två datorprogram som kommer att hjälpa medborgare i hårt hållna länder att komma igenom system för webbcensur. Det ena programmet, Camera Shy, presenterades i New York häromdagen. Det gör att man kan gömma textmeddelanden inuti bilder. Det andra programmet, som blir färdigt nästa år, kan göra ännu mer och kallas i åminnelse av Tiananmen-massakern Six/Four. Programmet fungerar som ett peer-to-peer-system som gör att användarna kan bygga ett virtuellt nätverk, som blir osynligt för de brandväggar och filtreringssystem, som många regimer använder. http://www.hacktivismo.com