EU:s länder ska införa regler om hets mot folkgrupp och även göra det straffbart att förneka förintelsen och andra folkmord. I nästa vecka ska EU:s justitieministrar försöka att enas i den segslitna frågan. Trots flera försök de senaste sex åren har EU-länderna misslyckats med att enas om gemensamma regler. När justitieministrarna träffas nästa torsdag och fredag är det dags igen. Det förslag som nu ligger på bordet innebär bland annat att EU-länderna ska straffa den som offentligt uppmanar till våld eller hat mot grupper eller personer på grund av ras, hudfärg, trosuppfattning, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung. Det ska även vara straffbart att offentligt förneka eller förringa folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Detta har varit en känslig fråga, eftersom det kolliderar med yttrandefriheten. EU-länderna kan därför välja att endast straffa gärningar som stör ordningen eller är hotfulla, otillbörliga eller kränkande. Syftet med undantaget är enligt EU att hitta en balans mellan behovet av kriminalisering och hänsyn till yttrandefriheten. EU-ländernas grundlagsregler om tryck- och yttrandefrihet ska gälla framför rambeslutet. Enligt regering stämmer rambeslutet överens med de svenska reglerna om hets mot folkgrupp, uppvigling eller olaga hot. När det gäller uttalanden som exempelvis förnekar Förintelsen under andra världskriget kan dessa redan i dag klassas som hets mot folkgrupp, enligt regeringen.