Aftonbladets kulturskribent Martin Aagård skriver på tidningens Kulturblogg - under rubriken "Låt Google tysta nazipressen" - att Google borde överväga att blockera nyheter som skrivs av Nationell Idag. I sin text framhåller han Twitter som ett föredöme, eftersom de nyligen stängde av ett konto i Tyskland som ägdes av nazister. Han är kritisk till att tidningen Nationell Idag indexeras av Googles nyhetsservice, och menar att Google borde upphöra med att "aktivt sprida rashat och intolerans" under rubriken nyheter. Nationell Idag är en nyhetstidning som ges ut veckovis av Nationaldemokraterna. Tidningen startades 2002, och får sedan 2010 presstöd. http://bloggar.aftonbladet.se/kulturbloggen/2012/11/lat-google-tysta-nazipressen http://www.nationellidag.se http://www.nd.se