Barnporranklagelse mot svenskt museum avslöjade hjälporganisationen Rädda Barnen!!! Det är nu bevisat, att "Rädda Barnen" endast vill "Rädda Moralen". I början av juni 1998 uppstod en smärre ´skandal´ kring en utställning i Historiska Muséet i Stockholm. Man visade fotografier (12 stycken) på nakna pojkar. Detta har upprört organisationen Rädda Barnen samt resulterat i att en politiker polisanmälde museet. Anledningen var att "bilderna föreställer nakna barn - pojkar - med halverigerade penisar, och utställningen är därför barnpornografisk". Polisen granskade bilderna och åklagaren fann ingen anledning att plocka bort bilderna eftersom man bedömde att pubertetsutvecklingen redan avstannat hos samtliga modeller (=modellerna är icke att anse som barn). Då hoppade svenska Posten in i debatten, och man uttryckte det omoraliska med att visa dessa bilder. Postens åsikter framfördes med anledning av att Posten är sponsor åt evenemanget Kulturhuvudstad´98 i Stockholm. Historiska Muséet förklarade att konstnären som tagit bilderna hade fått modellernas / modellernas föräldrars skriftliga tillstånd att visa bilderna. Samtliga modeller är idag över 18 år. Rädda Barnen hävdade att det är brister i den svenska lagstiftningen och att det är moraliskt fel att visa dessa bilder, och "att det är ännu mera upprörande att föräldrarna gett sitt medgivande till bildernas publicering. Barnen kränks varenda gång någon tittar på bilderna!". Enligt min mening handlar bilderna inte om barnpornografi, men att organisationen Rädda Barnen har tagit tillfället i akt att få publicitet. Jag upplever att RB försöker marknadsföra sig som moralens väktare, vilket har att göra med deras behov av att få in pengar via insamlingar. Eftersom det inte är frågan om barnens väl (i detta fall hade de gett sitt medgivande till att medverka i konstnärens utställning) så måste det vara frågan om att Rädda Barnen försöker att hävda sitt existensberättigande - för att kunna samla in mera pengar. Det vore önskvärt om en kommitté bildades i Sverige för att bemöta Rädda Barnens propaganda samt utveckla ett manifest applicerat till svenska förhållanden! Man bör märka att Rädda Barnens argumentation är mycket känslosam, men att man aldrig kan diskutera sakfrågan på ett nyanserat sätt, det vill säga; det är helt otillåtet att ha en avvikande mening! Och det i ett land som Sverige som anser sig ha goda demokratiska traditioner! Men genom Rädda Barnens agerande har det blivit synligt för vanligt folk att organisationen enbart är intresserad av att hålla barnporrdebatten vid liv och spä på den redan nu så omfattande ´pedofili-hysterin´ som råder. Barnpornografifrågan måste sättas in i ett större sammanhang. Det är faktiskt frågan om det fria ordet - och den fria bilden - även om detta påstående kan låta klichéartat. I Sverige finns starka krafter för att förbjuda all pornografi. Deras kamp håller dom i liv genom att använda barnpornografin som skrämselpropaganda. Barnporr är i Sverige förbjudet på alla sätt (snart även innehav), och förslag finns på att förbjuda även teckningar och målningar. Därtill har socialisterna kriminaliserat köp av sexuella tjänster, vilket var en eftergift åt kvinnoorganisationerna. Denna lag kan användas för att stoppa inhemsk pornografisk produktion. Nästa steg i förbudsivrandet är kampen mot djurpornografi, och sannolikt också ett återinförande av förbudet mot tidelag. Har man kommit så långt kan man förbjuda resten också, menar dom som stödjer moralisternas kamp. Vilka opponerar sig mot dessa trångsynta krafter? Jag gör det, och ett fåtal personer till. Men det är farligt att offentligt framföra sina åsikter - och tidningarnas insändarspalter undviker att publicera artiklar med frisexuella åsikter. Dessutom respekterar inte tidningarna utlovad anonymitet (det vet jag själv efter en publicerad insändare). Men jag känner att jag just påbörjat en kamp mot de fördomsfulla krafter som härskar idag. Och den kampen blir svår att vinna om det inte blir flera som sluter upp i de frisinnade grupperna. Det skulle behövas flera som författaren Stig Larsson som vågade erkänna att han "....tänder på 13-åriga flickor. I alla fall de som fått bröst!". Tyvärr har han fått stå ut med mycket kritik på grund av sitt uttalande, men om flera vågade tala ut så kanske ämnet skulle behandlas mera nyanserat och mindre fördomsfullt. Jag själv har haft kontakt med kvinnor som privat vågar erkänna att de känner sig sexuellt attraherade av yngre personer. Det var överraskande, men inte helt oväntat. Men för ett tag sedan fick jag ett antal brev från några flickor (mellan 13-16 år gamla) som berättade att dom hade regelbundna fantasier som handlade om sexuella förbindelser med vuxna män (och äldre kvinnor). Dessa brev var ärligt skrivna, vars innehåll jag i övrigt inte vill avslöja. Men min övertygelse har blivit starkare; vi måste bekämpa moralisternas inskränkta syn på sexualitetens möjligheter och riva ålderstabut! Och den kampen börjar med att avslöja Rädda Barnens hyckleri i barnporrfrågan! Text: MdS Sverige Artikeln är hämtad från Danish Pedophile Associations hemsida på Internet. Ytterligare information: Foreningen Pædofilgruppen (Danish Pedophile Association) Postbox 843 DK-2400 København NV Danmark Tel. 47 17 37 28 E-post: dpa@forum.dk Webbplats: http://www.danpedo.dk och http://www.danpedo.to