När Nobelstiftelsens ordförande Marcus Storch vid Nobelfesten i december förra året talade om tryck- och yttrandefrihet censurerades talet i kinesisk tv. Nu säger Nobelstiftelsen upp sitt avtal med TV4 som haft sändningsrättigheterna. TV4 skulle sköta den internationella distributionen av Nobelsändningarna. I avtaletet finns villkor som ska göra det omöjligt att censurera sändningen. Men genom att teckna avtal med andra parter har TV4 öppnat för att sändningarna ska kunna censureras, anser Nobelstiftelsen.