Serbiens regering tog i förra veckan över kontrollen av landets enda oberoende TV-station. Det gjordes genom att stationens ställning som privatbolag upphävdes. Studio B, som också fungerar som radiostation, sänder ofta intervjuer med oppositionspolitiker, vilket står i bjärt kontrast till den officiella televisionens program. Serbiens enda oberoende dagstidning, Borba, drabbades på ett liknande sätt ifjol.