Intervju med NAMBLA - amerikansk pedofilorganisation

NORTH AMERICAN MAN/BOY LOVE ASSOCIATION De skrämmer och upprör. Det sprids mängder av rykten (som att de t.ex. förespråkar våldtäkter, ger ut kataloger i färg där man kan beställa pojkar och betala med kreditkort, att deras motto skulle vara "Sex before eight, or it's too late" osv.). NAMBLA är nämligen USA's största pedofilorganisation. De finns med i Manhattans telefonkatalog, och ger varje år ut 8 nummer av sin tidning NAMBLA Bulletin. De har en årlig inkomst på ungefär 60.000 Dollar (ca. en halv miljon svenska kronor), mestadeles genom gåvor och genom tidningen, men även genom medlemsavgifter (25 Dollar) från deras drygt 1000 medlemmar. I USA har NAMBLA uppmärksammats ordentligt i media (inte minst sedan debatten om läraren Peter Melzer började, som inte bara undervisar småbarn, utan även är en aktiv medlem i NAMBLA). En annan av deras medlemmar som gått ut offentligt är beatnikförfattaren Allen Ginsberg. Intervjun som följer är gjorde via telefon med Renato Corazza, som är en av NAMBLA's totalt sex officiella talesmän. Beskriv NAMBLA's grundidé. Grundidé? Vi har flera stycken. Jag tror inte jag kan minnas alla av dem just nu, men vi är för ett bemyndigande av barn. Vårt syfte är att undervisa allmänheten om fördelarna med läggningen man/pojke-relation och att fungera som en stödgrupp för andra pojkälskare och pojkar. Vi stödjer förhållanden, men vi inviger dem däremot inte, och vi favoritiserar dem inte. När vi hittar en relation så stödjer vi den. Vi arrangerar inte möten mellan människor, men vi stödjer de relationer som finns. Hur skulle en tänkbar legalisering kunna göra nytta i samhället? Oj, på många sätt. Vad jag kommer att tänka på är det faktum att tonårspojkar, eller yngre pojkar, inte presterar speciellt bra i skolan. Detta för att deras föräldrar kanske inte intresserar sig för dem tillräckligt mycket, och i vissa andra fall så har de kanske inte ens några föräldrar. Men när det förekommit förhållanden mellan pojkar och män, har det faktiskt visat sig att det lett till att pojkarnas betyg höjts, och det har gjort dem till bättre studenter genom det faktum att de har haft en vuxen som aktivt intresserar sig för dem och varit på deras sida och uppmuntrat dem. Det är en väldigt mänsklig idé, och i den betydelsen så hjälper det. Hjälpen skulle göra samhället gott, för det skulle verkligen hjälpa - OK, det finns förhållanden, det måste jag medge, som är skadliga. Men en del av dem är det inte, så det finns ändå en god sida av pedofilism som samhället inte velat uppmärksamma. Vilka är de största missuppfattningarna kring NAMBLA? Att vi skulle vara mindre mänskliga än andra människor. Att vi hemlighetsfullt handlar efter någon egendomlig instinkt. Att vi gillar alla pojkar, vilket inte är sant. Jag menar, det är en personlig fråga, en personlig fråga om biokemi kanske. Den största missuppfattningen kring oss är att vi skulle vara annorlunda. Vi är inte annorlunda, vi är bra och dåliga, och relationerna mellan män och pojkar är på samma linje som du har relationer mellan eller med homosexuella eller heterosexuella. Det är ingen skillnad. En annan sak, vi är emot förmynderi. Vi är emot relationer/vi är inte emot relationer, vi gör ett särskiljande. Relationer bygger på en jämställd miljö, som man och pojke som möts i fotboll, eller vad somhelst. Vi betraktar dem på ett annorlunda sätt än vad vi betraktar relationen som bygger på någon form av relation där mannen sätts i en auktoritär position. Som en präst och en student eller en professor - en lärare - och en student, eller en sportinstruktör med sin sport, med en ung pojke som praktiserar sporten. Med andra ord, vi tar i beaktande om det är skydd av relationen, vilket är baserat på det faktum att mannen är i bemyndigande. Ge oss lite historiska exempel på man/pojke kärlek. Jag skulle kunna gå tillbaka, detta är ju inte något nytt direkt. Jag menar, detta har funnits i miljoner år. Fortfarande, i Papua Nya Guinea, är de samhälleliga vanorna för män att ha relationer - under en viss tid i livet - med pojkar i en separat miljö, borta från kvinnor. Och, historiskt talande, jag skulle kunna (skratt), jag kan inte minnas alla tillfällen, men gå till de romerska kejsarna, och till Antinoos. Jag kan inte minnas namnet på kejsaren (Hadrianus. reds. anm.), men Antinoos var pojken som blev kär i kejsaren. Hur som helst, överallt i historien - Oscar Wilde - genom hela historien, hittar du det. Marskalk Montgomery i den brittiska armén. Det finns ett oändligt antal exempel som jag läst om, men inte minns just nu. Jo, givetvis, Horatio Alger. Vilken var din första man/pojke upplevelse? Min första? Mm-hmm. Med en annan student i skolan, vid åldern sexton, sjutton. Ni var båda i den åldern? Javisst. Och då förstod jag, eller låt mig se. OK, jag är 62 nu. Första delen av mitt liv så brukade jag ha sex med pojkar, oftast yngre pojkar än mig själv, i åldern tolv till kanske sjutton, arton. Jag gissar att jag var en pedofil redan då. Men sedan vid åldern tjugo, tjugoett förändrades jag, kanske p.g.a. trycket från samhället eller av familjens ingripande, så jag förändrade mig och beslöt mig för att enbart bli bög. Jag är fortfarande bög, och jag är nöjd med det. Jag uppfattade detta hela tiden som lagligt. Jag trodde att det var en laglig form av sexuellt uttryck, ett känslomässigt band med någon annan. Men nyligen, för tio år sedan, kom jag att driva NAMBLA. Det kom då som en överaskning efter alla dessa år. Tidigare år i vilka jag hade haft sex med pojkar, yngre pojkar, var det ju en laglig erfarenhet, och något som jag minns med förkärlek. Så numera betraktar jag mig som både klassiskt bög och pojk-älskare. Vad kan en pojke ge dig, som inte en man kan? Ingenting. Det är därför jag sätter dem på en jämställd piedestal. Det är finns pojkar som kan ge dig massor, och pojkar som inte kan. Så är det även med män. Varför då denna fokusering på pojkar? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag menar igen, att det är för att vissa pojkar uppfyller dina behov, medan andra pojkar inte gör det. Men jag skulle kunna ställa dig samma fråga: "Vad kan en man ge dig för något som inte en kvinna kan?" Det skulle bli samma sak. Det är nog individuellt, och kan inte besvaras kollektivt. Jag antar att det är personligt, men ändå, varför tänder man på pojkar? Deras gåtfullhet, deras kroppar, deras intellekt, deras sätt att göra allting. Alla saker som skiljer en pojke från en annan. Kan du utveckla vad du menar med deras gåtfullhet? Det är samma gåtfullhet som du finner när du är heterosexuell och tänker på en kvinna. Laddningen mellan två personer. En dragning till det motsatta. På samma sätt finns laddningen mellan man och pojke. Inte lockelsen av det motsatta, utan lockelsen av det annorlunda. Eran tidning "NAMBLA Bulletin" förefaller som förvånansvärt tam. Vilka saker hindrar lagen er från att visa eller skriva om. Nej, nej, nej, nej - vi hänger på en skör tråd på denna sidan av lagen. Exakt, så vad jag menar är, vad hindrar lagen er att visa och skriva om? Nakna pojkar, som exempel. Fast samtidigt inte - det är en väldigt komplicerad fråga, det handlar om förbindelserna mellan femtiofyra, femtiotvå olika delstater och deras lagar. Så saker som är tillåtna i New York är inte ens att tänka på i Mississippi. Så vi ser till att vi inte blir utsatta för några lokala ståndpunkter, lokala lager eller delstatslagar. Vi vet att det är en tam publikation, och detta är alltså varför vi håller den så tam. Vilken är den hårdaste negativa reaktionen som du någonsin mottagit? Gud! Negativa reaktioner - från olika homofobiska grupper, antar jag. Det är olika reaktioner. Jag menar, vi får reaktionerna från de lesbiska, eller egentligen så är det nog snarare feminister än lesbiska. Reaktionerna från feminister, eller de lesbiska, är mer av en manhaftig sammansvärjning. En manshaftig sammansvärjning? Sammansvärjning, javisst. För att hålla kvinnorna segregerade från denna typ, du vet, att vara närmare män och barn och så. Samtidigt så måste jag säga att en del feminister även är på våran sida, och att en av våra förespråkare är feminist, och kvinna. De lesbiska är delade: vissa av dem är för oss, vissa är toleranta, och vissa är fientliga mot oss. Samma sak gäller bögarna. Jag antar att jag borde peka ut de häftigaste reaktionerna, det borde vara från skinheads, nazister och Ku Klux Klan. Hur skulle du vilja definiera "perversitet"? Jag lämnar det till andra personer. Perversitet. Jag vet inte, jag vet faktiskt inte. Varför ställer du den frågan? Jag är säker på att du är väl medveten om att de flesta skulle betrakta pedofili som en perversion. Jag undrar därför ifall du personligen ser vissa handlingar som perversa av naturen. Jag skulle föredra om du ställde frågan, "Är det onormalt eller naturligt?" OK. Vad skulle du definiera som naturligt och onaturligt? Naturligt är någonting som händer, någonting som har en statistisk betydelse, någonting som har praktiserats överallt i åldrar, någonting som är fullständigt oskadligt, och någonting som är i generna, de mänskliga generna. Någonting som finns i våran hjärna. En annan sak är att vi betänker denna företeelse - Alltså, detta blir den homosexuella iakttagelsen som jag nu gör, men du bör se alla fenomen i ett historiskt perspektiv. Det finns människor, precis som det finns pojk-älskare och bögar, och de har funnits i miljoner av år, och det har en början och ett slut. Men se mig inte som en talesman för NAMBLA nu, detta är min personliga uppfattning. Jag säger att det vi kommer att se i framtiden, jag pratar i termer om mycket, mycket långt fram i tiden, så kommer det att komma en tid där vi till exempel kanske, och jag säger kanske, vi har så mycket befolkningsökande att en del typer av naturliga former av födelsekontroll kunde bli använda. Och det faktum att bögar inte har barn, skulle kunna bli en naturlig form av födelsekontroll. I själva verket är det något som är större än båda oss, både dig och mig. Jag menar, vi befinner oss på nittonhundratalet, men vi vet inte vad som kan hända och hur denna fysiologi hände, för cirka fem miljoner år sedan, när mannen kom ut ur grottan. Eller hur vi kommer att bli faktiskt, femhundra tusen år in i framtiden. Jag vill bara klargöra - du skulle med dessa ord mena att någon kunde bli genetiskt benägen att bli en pedofil? Nej, snälla säg inte så. Jag vet faktiskt inte. Genetisk utsatthet för människor att bli pedofiler. Nej. Jag förmodade att du antydde av vad du sade, att några skulle bli födda som, låt säga, pedofiler. Vissa människor är födda som pedofiler. Jag vill klargöra huruvida det... Jag uppskattar din fråga, det är en intelligent fråga. Jag har aldrig tänkt på det. Det skulle vara intressant att säga, "Ja, det är genetiskt", därför människor gör vanligtvis saker efter ingivelse av dess gener, du vet, genetisk anlag. Jag menar, ifall du gillar något, så är det därför att dina gener talar om det för dig. Nåväl, med försiktighet, så skulle jag nog säga ja, att det är ett genetiskt karaktärsdrag. Media har i allmänhet inte varit speciellt snälla mot er. På vilket sätt tycker du att de har förvrängt vad ni har gjort? Inte all media. I själva verket, bland krafterna i detta land, så har media varit dem som har varit mest justa. Det var en punkt i historien när vi nästan drunknade i en trend av hysteri, du vet, människor som inte vet. Jag måste säga det att dagstidningarna, som till exempel New York Times och Los Angeles Time har varit väldigt justa mot oss. Är det för närvarande någon speciell pojke i ditt liv? Nej. (Lång paus) Vilken form av sexuell aktivitet avstår du ifrån personligen? Ingen, bortsett från att jag inte gillar lukter, till exempel. Vilken sort av lukter? Lukter. Kroppslukter. Det är en väldigt liten, liten sak. Jag gillar inte svett. Våld, ingenting som är baserat på våld. Jag vet inte om det finns mer, kan du föreslå något? Jo, sex med kvinnor. Om det nu inte var uppenbart. Du inser ändå att det är inslag där ute, som skulle betrakta vad NAMBLA gör som sjukt. Vad vill du svara dessa människor? Jag svarar att detta land just nu befinner sig i en repressiv kurva, och jag skulle säga att vi inte betraktar oss som speciellt annorlunda från sadomasochister eller naturister eller någon annan minoritet, sexuell eller inte. Eller de amerikanska indianerna. Därför att allt inskränker sig ner till politik. Det inskränker sig ner till den politik som, av våran policy och av våran ideologi, undergräver förmynderiets maktstruktur av familjen. Har du haft sex med ett barn när det fortfarande var i livmodern? Med ett barn. Ifall jag har haft sex med ett barn? När det fortfarande var i mammans livmoder? När barnet fortfarande var kvar i mammans livmoder? Jag tycker inte att det var någon speciellt seriös fråga. Men OK, hur ung är för ung? Hur sa? Hur ung är för ung? För ung? Alltså, jag vet inte. Det varierar från fall till fall. Varierar från fallet, varierar från omständigheterna, varierar beroende på vilka känslor - du vet, är det ren sex, eller är det enbart smekningar, eller är det något annat, vad det nu är. Det varierar beroende på det. Jag kan tyvärr inte svara, jag önskar jag kunde. Men framför allt - jag vill försäkra dig om att vi inte bär regnrockar och att vi angriper inte tvååriga bebisar. Hoppas det är klart. Ja, jag tar ditt ord på det. OK, och förutom det, en sak som de korsfäster oss för är det faktum att vi inte har någon lägsta tillåtna ålder för samlag. Och det är många orsaker varför vi inte har det. För det första, varje individ växer och mognar vid olika ålder. Fjorton, femton, sexton, tolv, eller vad de nu är. Du vet, det varierar. Vi kan inte precisera vilken ålder - tjugo år, eh - vid sidan av att vara av den åsikten att vi inte värderar någon lägsta tillåtna ålder alls. Vi tycker det är meningslöst och oanvändbart. OK? Vad vi värderar väldigt mycket, är i själva verket samtycke. Inte bara samtycke, utan samtycke i egenskap av att begripa vad det medför. Informerande samtycke, med andra ord. Ifall pojken, efter att ha blivit det, du vet, underrättad, eller vad som helst - instruerad, eller vad som helst - ifall han fortsätter att, beslutad likväl, att ha en affär med samma man, då är det ju fint. OK? Det finns åtskilliga andra orsaker som jag inte kommer på just nu, men en av dem är att vi uppmuntrar istället för beskyddar, vi uppmuntrar bemyndigandet. I andra ord, pojken borde kunna vara i stånd att göra något - den unga personen, i själva verket - även om vi håller oss borta från tjejer och kvinnor, men pojken borde bemyndigas, och borde ha ett visst antal rättigheter, som rättigheten att tjäna rent rättsligt, rättigheten till rikedom, rättigheten att kunna bli behörig vid en process. Rättigheten att inte bli slagen eller misshandlad. Rättigheten att rösta, till exempel. Alla slags rättigheter som borde utvidgas till de unga. Utvidgandet av dessa rättigheter kommer att ersätta beskyddningen. Det finns inget behov av beskydd ifall pojkarna vet vilka rättigheter de har. Du vet, han kan skrika, vråla och sparka, men ifall han har lagen på sin sida, så kommer han att vara i stånd att göra det så mycket bättre. Så det är en sak vi uppmuntrar - vi tror att beskydd i andras händer, och inte i händerna av pojken själv, utan i händerna av andra människor, du vet, det är ibland, kanske ibland bra, och har ett gott syfte, men vid en annan tidpunkt inte alls bra. Eller under en del av tiden har de ett gott syfte, men svänger sedan om för att bli fördärvliga och destruktiva för den utvecklande personen. För ytterligare information: NAMBLA, P.O.Box 174, Midtown Station, New York, NY 10018, USA. Telefon: 009-1-212-807-8578. E-mail: radow@netcom.com. VAD SÄGER LAGEN? Sexuella relationer med minderåriga som samtycker är i USA förbjudet, genom kraftiga lagar mot sodomi och otukt med minderårig. Dessa lagstiftas av varje enskild stat, och kan därför variera vitt och brett. En vuxen man kan ha sexuellt umgänge med en 13 årig tjej (ej pojke) i Virginia, medans åldersgränsen i Kalifornien är 18år. Två 15 åriga pojkar kan legalt ha sex i Connecticut, men ej över gränsen till Massachusetts. Detta kan tyckas okonsekvent, men är ej unikt. Kom ihåg att det är illegalt i Georgia och 15 andra stater med oral och anal sex. Hur ser då lagstiftningen ut här Europa? Den varierar precis som i USA. I Tyskland är åldersgränsen 18 år, i Frankrike och Sverige 15 år.