DEA´s övervakningslista över kemikalier

Den som tänker framställa illegala droger bör vara uppmärksam om att ett flertal av ingredienser i USA bevakas av DEA (Drug Enforcement Administration). Flera av kemikalierna (bl.a. Indole, lithium aluminum hydride, trimethoxybenzaldehyde, phenyl-2 propanol, diethylamine, olivetol och ergotamine) är dock endast misstänkta om de beställs av privatpersoner, samt i stora och återkommande beställningar. Acetic Anhydride Acetone Dicarboxylic Acid N-Acetylanthranilic Acid N-Acetylmescaline Ammonium Acetate Anthranilic Acid Barbituric Acid Banzaldehyde Benzocaine Benzyl Methyl Ketone Beta Keto Clutaric Acid mono-Bromobenzene Chloroamphetamine o-Chloroaniline Chloromethanamphetamine Citral Cyclhexanone Dextrose, anhydrous Dextrose, monohydrate 5,5-Dibromobarbituric Acid 2,5-Diethoxytetrahydrofuran Diethylamine Diethylamine Malonate 1,3-Diethyl-2-Thiobarbituric Acid Dihydroergotamine Dimethylamine Dimethyl Acetone Dimethyl Beta Keto Glutaric Acid Dimethyl Sulfoxide (DMSO) Ephedrine Ergocristine Ergocryptine Ergonovine Ergotamine Ergothioneine Ethyl Ether Formamide Formic Acid Glyoxylic Acid Hexane Hydrogen Hydrogen Iodide Hydroxylamine Hydroxylamine Hydrochloride 5-Hydroxyuracil Indole Isobarbituric Acid Lactose Lidocaine Lithium Aluminum Hydride Magnesium Metal (esp. Turnings) Malonic Acid Methylamine Methylamine Hydrochloride 2-Methyl Benzoxazone 3,4-Methylenedioxy compounds (any) N-Methylmescaline N-Methyl Formamide Monoethanolamine 5-Nitrobarbituric Acid Nitroethane 5-Nitrosothiobarbituric Acid Olivetol Oxalyl Chloride Phenyl-2-Propanone Phenylacetic Acid Phenylacetone Phenyl Magensium Bromide Phenylpropanolamine Phosphorus Oxychloride Piperidine Piperonyl & related compounds Potassium Cyanide Procaine Quinine Sodium Acetate Sodium Cyanide Sodium Formate Sulfanilamide Thiourea p-Toluene Sulfonic Acid o-Toluidine Toluol Trifluoracetic Acid 2,4,5-Trihydroxypyrimidine 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde Tryptophan Tryosine Urea