Den som tänker framställa illegala droger bör vara uppmärksam om att ett flertal av ingredienser i USA bevakas av DEA (Drug Enforcement Administration). Flera av kemikalierna (bl.a. Indole, lithium aluminum hydride, trimethoxybenzaldehyde, phenyl-2 propanol, diethylamine, olivetol och ergotamine) är dock endast misstänkta om de beställs av privatpersoner, samt i stora och återkommande beställningar.

Acetic Anhydride
Acetone Dicarboxylic Acid
N-Acetylanthranilic Acid
N-Acetylmescaline
Ammonium Acetate
Anthranilic Acid
Barbituric Acid
Banzaldehyde
Benzocaine
Benzyl Methyl Ketone
Beta Keto Clutaric Acid
mono-Bromobenzene
Chloroamphetamine
o-Chloroaniline
Chloromethanamphetamine
Citral
Cyclhexanone
Dextrose, anhydrous
Dextrose, monohydrate
5,5-Dibromobarbituric Acid
2,5-Diethoxytetrahydrofuran
Diethylamine
Diethylamine Malonate
1,3-Diethyl-2-Thiobarbituric Acid
Dihydroergotamine
Dimethylamine
Dimethyl Acetone
Dimethyl Beta Keto Glutaric Acid
Dimethyl Sulfoxide (DMSO)
Ephedrine
Ergocristine
Ergocryptine
Ergonovine
Ergotamine
Ergothioneine
Ethyl Ether
Formamide
Formic Acid
Glyoxylic Acid
Hexane
Hydrogen
Hydrogen Iodide
Hydroxylamine
Hydroxylamine Hydrochloride
5-Hydroxyuracil
Indole
Isobarbituric Acid
Lactose
Lidocaine
Lithium Aluminum Hydride
Magnesium Metal (esp. Turnings)
Malonic Acid
Methylamine
Methylamine Hydrochloride
2-Methyl Benzoxazone
3,4-Methylenedioxy compounds (any)
N-Methylmescaline
N-Methyl Formamide
Monoethanolamine
5-Nitrobarbituric Acid
Nitroethane
5-Nitrosothiobarbituric Acid
Olivetol
Oxalyl Chloride
Phenyl-2-Propanone
Phenylacetic Acid
Phenylacetone
Phenyl Magensium Bromide
Phenylpropanolamine
Phosphorus Oxychloride
Piperidine
Piperonyl & related compounds
Potassium Cyanide
Procaine
Quinine
Sodium Acetate
Sodium Cyanide
Sodium Formate
Sulfanilamide
Thiourea
p-Toluene Sulfonic Acid
o-Toluidine
Toluol
Trifluoracetic Acid
2,4,5-Trihydroxypyrimidine
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Tryptophan
Tryosine
Urea