En guide till din sexualitet

ALGOLAGNI (grek. algos = smärta, lagneia = vällust), sexuell tillfredsställelse genom smärta och grymhet. Aktiv algolagni kallas sadism, passiv masochism. ANALCOITUS (av lat. anus = ändtarmsöppningen och coitus = samlag), samlag där slidan ersättes av ändtarmen. ANILINCTUS eller anilingus, beröring av könspartnerns analöppning med läppar och tunga i avsikt att öka den sexuella vällusten. ANTROPOFAGI, förtärande av människokött i samband med lustmord. Mördaren förtär offrets kött, särskilt gärna könsorganen. AUTOEROTIK (av grek. autos = själv och eros = kärlek), självkärlek, eggelse av den egna kroppen, med tillfredsställelse i regel framför en spegel. AUTOKASTRATION, förstörande av det egna könsorganet, oftast av män som velat vara kvinna, ibland av sexualskräck, såsom i Ivar Lo-Johanssons roman Geniet. AUTOKRUCIFIKATION, självkorsfästelse, ett utslag av masochism. BADANA, orientalisk form av petting, könsumgänge genom att ollonet rör vid blygdläpparna så att utlösning sker utan att penis införes helt. BLODSKAM föreligger, "när en person i full vetskap har könsumgänge med en annan, som han eller hon står i släktskap- eller svågerförhållande till, vilket gör en könsförbindelse mellan dem absolut osedlig". Detta innebär att nära besläktade som föräldrar, barn och barnbarn, fosterföräldrar och fosterbarn, svärföräldrar, svärsöner, svärdöttrar och syskon begår en kriminell handling genom könsumgänge. Psykoanalysen hävdar att blodskam oftast döljer narcism, att neurotikern återfinner sig själv i föräldrarna. CISVESTISM, eller cisvestitism, ett slags transvestism men där driften tillfredsställs genom att personen bär kläder som hör till det egna könet men en annan yrkesgrupp eller åldersklass. COITUS INTER FEMORA, (lat.), samlagshandling, varvid mannens penis införs mellan partnerns lår, framsida eller baksida, och samlagsrörelser utförs till utlösning sker. Förekommer i både heterosexuella och homosexuella förbindelser. CRIMEN BESTIALITIS (av lat. crimen = förbrytelse och bestia = djur), könsumgänge med djur. DESTRUKTIV SEX. En ovanlig form av sexuell avvikelse består i att personen kan få erektion, orgasm och ejakulation endast om han först får tillfälle att söla ned en av honom åtrådd kvinnas kläder med bläck, sot eller liknande. Andra har böjelsen att bränna hål, med en cigarett, i en kvinnas kläder för att få tillfredsställelse, ett slags sado-fetischism, där kläderna ersätter deras bärare. FROTTAGE, framkallande av sexuell vällust genom att trycka sig tätt intill och gnida mot en annan person i folkträngsel. Liksom blottare vill visa sitt könsorgan för en annan önskar frottören att den utvalda personen skall känna hans erigerade penis. Det finns både heterosexuella och homosexuella frottörer. GERONTOFILI, en sexuell variation som yttrar sig i att en yngre person uteslutande känner erotisk dragning till äldre personer, som dock inte alltid tar sig uttryck i direkta samlagshandlingar. INAVEL, äktenskap mellan blodsförvanter. Förekommer i isolerade sämhällen, s.k. isolat och leder ofta till en stegring av vissa ärftliga sjukdomar. Inavel förbjudes av lagen. KANNIBALISTISKA TENDENSER förekommer ibland i samband med vampyrism och lustmord eller fantasier därom. Man vill bita i kvinnans bröst eller blygd och mannens penis och pung och slita ut hjärta och inälvor och äta dessa organ tills man får orgasm. KARESS, smekningar, ömhetsbetygelse. Karess i form av samlag = ett orörligt samlag. Efter införandet blir penis liggande orörlig i slidan medan de älskande fördjupar sig i samtal. Sädesavgång undvikes och samlaget upphör i och med att penis slappnar. KLEPTOLAGNI (av grek. klepto - stjäler och lagneia = vällust) eller kleptomani, en drift att stjäla, förbunden med sexuell vällustkänsla. Stöldgodset saknar ofta i och för sig värde. Stölden utförs bara därför att handlingen medför stark sexuell tillfredsställelse. Kleptomanin betraktas som en tvångsneuros och anses sällsynt. KOPROLAGNI (av grek. kopros = avföring och lagneia = vällust), sexuell vällustkänsla i samband med en partners avföring, iakttagande, njutande av doften och i sällsynta fall förtärande av avföringen. Förekommer mest bland impotenta män. LUSTMORD, mord för sexuell tillfredsställelse.Vid lustmord äger samlag inte rum. Mannen eftersträvar inte kroppslig förening utan blir tillfredsställd genom att han dödar sexualpartnern och utsätter kroppen för fruktansvärd lemlästning. Han sliter av håret. Han misshandlar brösten. Han skär upp könsorganen och buken och river ut inälvorna. Det förekommer också att sexualmördaren smakar på offrets blod och steker och äter köttet. METAMORFOSISM, begär hos en del masochister att känna sig förvandlade till ett djur, t.ex. en häst eller hund, under könsakten och bli behandlade som sådant av partnern. NEKROFILI (av grek. nekros = lik och phileo = älskare), sexuell vällustkänsla, eventuellt genom samlag med lik. Det kallas också vampyrism och är en synnerligen fruktansvärd form av abnormt könsliv. Till den största ohygglighet stiger denna last om den icke utförs på naturligt döda utan förut kräver ett mord. Den kan vara kombinerad med sadism, så att offret först skall pinas. Nekrofilisten kan också vara monogam, trogen mot ett lik. Bl.a. så var Edgar Allan Poe och Sarah Bernhardt monogama nekrofilister. NIRVANASEX, ett slags masturbering, inte för att nå sexuell tillfredsställelse utan för att komma till ett halvsovande tillstånd med avslappnad kropp och möjlighet att glömma alla tillvarons besvikelser. NYMFOMANI (av grek. nymphe = gudinna av lägre rang och mania = raseri), sjukligt förhöjd kvinnlig könsdrift. NÄSDUKSFETISCHISM, fetischism som ger en person sexuell tillfredsställelse, antingen genom att bara samla och vid olika tillfällen betrakta näsdukar eller också genom att stjäla näsdukar från någon dyrkad person eller annan som ger sexuell attraktion och sedan vid lämliga tillfällen anordna högtidsstunder genom att lukta på dem, kanske också använda dem vid masturbering. Ibland tar sig ett sadistiskt inslag uttryck i att fetischisten river sönder den stimulerande näsduken. PAGISM (av page), beteckning för äldre kvinnors sexuella dragning till yngre män och pojkar. PARTENOFILI, beteckning för vissa homosexuella kvinnors förkärlek för flickor som inte mist mödomshinnan. PEDOFILI (av grek. pais = pojke och filos = vän), beteckning för en mans kärleksförhållande med en pojke. PROJEKTION, psykisk försvarsmekanism, varigenom en person tillskriver någon annan de egenskaper och böjelser han eller hon själv har men förnekar också för sig själv. PYROLAGNI, här är glädjen av att se eld icke, som hos pyromanen, en ren och skär lustkänsla, utan en glädje som är sexuellt betonad, eventuellt med sädesavgång. SODOMI, sexuell vällustkänsla genom umgänge med djur. SPEGELSEX, spegelsamlag, samlag utfört framför en spegel så att man kan iaktta könsumgängets detaljer från "andra sidan", vilket hos många stegrar eggelsen och lustkänslan. Särskilt när driften börjar svika kan spegeln göra tjänst. I vissa bordeller har man väl utplacerade speglar, ofta också i taket. ZOOERASTI, könsumgänge med djur, i regel därför att mänsklig partner saknas. Myter om djursamlag visar att människan alltid tänkt på möjligheten att ha samlag med djur. ZOOLOGNI, erotisk impuls att smeka djurs könsorgan och därigenom bli sexuellt stimulerad. ZOOSADISM, sexuell vällust utvunnen genom att plåga och pina djur.