Den franska senaten har röstat igenom ett lagförslag som innebär att fildelare som delar ut upphovsrättskyddat material stängs av från internet i ett år. Förslaget kritiseras dock av både EU och internetleverantörer.

Med rösterna 297 för och 15 emot, vann lagförslaget enkelt och har samtidigt ett stort stöd från inrikespolitiskt håll.

Enligt lagförslaget ska ertappade fildelare få två varningar, den första i ett e-postmeddelande och den andra i ett brev. Upphör inte den illegala upp- eller nedladdningen av upphovsrättsskyddat material tvingas den ertappade fildelarens internetoperatör att stänga av internetanslutningen under ett år.

Innan lagen kan träda i kraft, vilket den väntas göra någon gång under nästa år, måste den även antas av den franska nationalförsamlingen. När lagen gått igenom så är internetleverantörer skyldiga att lämna ut uppgifter om vilken person som står bakom en ip-adress som använts vid olaglig fildelning.

Inom EU-parlamentet ser man dock kritiskt på lagen. Parlamentet har även nyligen genomfört ett författningstillägg som syftar till att fördöma just den typen av straff. Tillägget har dock ingen tvingande kraft och är därmed inte av betydelse i praktiken.

Internetleverantörerna är också negativa till förslaget, då det i innebär att de blir de aktörer som aktivt tvingas bevaka och hantera upphovsrätter över internet.