Google.com, en av de bästa sökmotorerna på nätet, meddelade nyligen att man inte kommer att lista specifika sidor från webbplatsen www.xenu.net. Den officiella orsaken sägs vara en anmälan från Scientologerna via Digital Millennium Copyright Act, i och med att xenu.net lagt upp material belagt med upphovsrätt. Men sannolikt är det inte detta som stört Scientologerna mest med webbplatsen. Hela strukturen och fokusen på webbplatsen "Operation Clambake", där scientologin hävdas vara rent svindleri, måste onekligen vara ett starkt irritationsmoment för Scientologikyrkan. Scientologerna censurerade för ett par år sedan Flashback på den cd-rom med uppkopplingsmjukvara man delade ut till sina medlemmar. Orsaken var precis densamma - Flashbacks webbplatser innehöll på olika ställen information och länkar om Scientologikyrkan. Att man aktivt trycker på Google och lyckas med det och att Scientologiägda Earthlink i USA nyligen skrivit avtal om närmare samarbete med AT&T om bredbandsuppkopplingstjänster kommer sannolikt inte att leda till en friare, öppnare och mer tolerant miljö på Internet. Snarare precis just tvärtom!