En fildelningssida med inriktning på studentlitteratur har nyligen lanserats. Användarna uppmanas scanna in kursböcker och lägga upp på sidan, och kan sedan gratis ta del av andras böcker. Den som inte laddar upp en egen bok och bidrar till arkivet får betala 20 kronor för att ta del av tjänsten.

"Det är tillåtet att låna kurslitteratur av en kompis eller på ett bibliotek för att läsa. Det är precis det Student Bay låter studenter göra. Vi har bara förenklat det hela. Tänk hur pass smidigt det är att direkt kunna bläddra och läsa i en kursbok på datorn. I planerna finns också sökbar kurslitteratur.", står att läsa på Studentbay.se.

http://www.studentbay.se