År 1992 gav förläggaren Kalle Hägglund ut Adolf Hitlers ”Mein Kampf” på svenska. Utgåvan blev framgångsrik och spreds bland annat till en mängd bibliotek över hela Sverige. Men att det skulle bli helt problemfritt var det ingen som räknade med. Exempelvis har Hägglund legat i tvist med den tyska delstaten Bayern, som hävdat att det är de som har upphovsrätt till den svenska utgåvan. Nu fastslår åklagare i Stockholm än en gång att någon förundersökning mot Hägglund inte ska inledas.

”Mein Kampf” kan vara världens allra mest kontroversiella bok. Adolf Hitlers filosofi och visioner i en och samma bok utgjorde inte bara finansiell bensin för Hitler personligen utan var ju också en propagandagrundsten i manipulerandet av den tyska befolkningen.

Dess fortsatta utgivning är naturligtvis lika kontroversiell. Oavsett var i världen den kommer ut, sker debatter för och emot och Sverige är inget undantag. Då Kalle Hägglund 1992 gav ut en reviderad svenska utgåva blev konsensus till slut att boken hade ett absolut historiskt värde och borde studeras, något som markerades av det faktum att ett flertal bibliotek köpte in boken.

Tyskland är förmodligen det land där förhållandet till boken är mest känsloladdat. Delstaten Bayern kontaktade Hägglund och påstod att man ägde den svenska upphovsrätten till Hitlers bästsäljare och att man krävde att upplagan skulle dras in. Undersökningar följde och i Högsta Domstolen kunde 1998 konstateras att Kalle Hägglund inte ägde upphovsrätten. Men man kunde heller inte fastställa vem som faktiskt gjorde det. Bayern var inte heller en aktuell aktör i sammanhanget.

I den nuvarande upplagan påpekar Hägglund enligt gängse förlagsnormer att all möjlig möda lagts ned på att försöka finna den korrketa upphovsrättsinnehavaren. Om denne träder fram finns lagenliga royalties att hämta. I.o.m. detta är Hägglund ”friskriven” från ansvar enligt svensk och internationell lag.

Den 18:e december 2003 fastslog City Åklagarkammare i Stockholm att någon förundersökning mot Hägglund inte ska inledas. Orsaken är att det helt enkelt inte finns någon anledning. Trots bokens kontroversiella innehåll - och dess författare - har Hägglund rätt att ge ut boken som historiskt dokument till dess att en eventuell korrekt rättighetsinnehavare träder fram och nekar Hägglund den rättigheten.

http://www.hagglundsforlag.se/forfattaredok/Hitler/Hitler.htm