Ian Flemings böcker om agent 007, mera känd som James Bond, kommer att skrivas om. En del sexscener och språk som upplevs nedsättande plockas bort, medan vissa andra delar kommer att korrigeras i nyutgåvorna. I samband med 70-årsjubileumet för agent 007, meddelar förlaget Ian Fleming Publications, som ägs av Ian Flemings anhöriga, att samtliga 12 romaner om James Bond, och ytterligare två novellsamlingar, planeras bli utgivna senare under året. De meddelar även att böckerna delvis har skrivits om. Efter att ha utvärderats av ”experter på stötande innehåll” ska kontroversiellt språk plockas bort eller ändras. I början av alla nyutgåvor av böckerna kommer det även finnas en varningstext där det står: "Den här boken skrevs under en tid då attityder som kan uppfattas som stötande av moderna läsare, var vanliga". Ordet "nigger", som Fleming använde för att beskriva svarta människor, har ersatts med "svart person" eller "svart man". Vissa rasbeskrivningar har plockats bort helt. Till exempel kommer etniciteten på en bartender i "Åskbollen" och en butler i boken "Quantum of solice" att inte benämnas. Rubriken på kapitel 5 i boken "Live And Let Die", på svenska utgiven som "Leva och låta dö", var ursprungligen 'Nigger Heaven'. Men denna rubrik ändrades i USA till "Seventh Avenue" redan vid den första publiceringen. Den senaste brittiska utgåvan, utgiven av Folio Society, använde fortfarande originaltiteln. Samtidigt behålls vissa kontroversiella formuleringar. Till exempel behålls nedsättande beskrivningar av östasiater och Oddjob, Goldfingers koreanska hantlangare, referenser som "söt ton av våldtäkt" och "dumma kvinnor som inte klarar av mansarbete", samt ett stycke som beskriver homosexualitet som ett "envist funktionshinder". Ian Flemings levnadstecknare, Andrew Lycett, är kritisk till ändringarna, och skriver bl.a. följande i The Independent: "Det är aldrig snyggt att ändra vad en författare ursprungligen skrivit. Det luktar censur, och det är sällan långt därifrån. Naturligtvis finns det ord och fraser i romanerna om James Bond som ser malplacerade ut idag. Men jag känner starkt att det en författare anförtror sig på papper är heligt, och inte är något som bör ändras. Det är bevis på författarens – och samhällets – attityder vid ett visst ögonblick i historien, oavsett det är Shakespeare, Dickens eller Ian Fleming." "De enda ändringarna i texten som bör vara tillåtna är de som kommer från författaren. Fleming accepterade att en kapitelrubrik i Live and Let Die, publicerad 1954, ändrades i efterföljande utgåvor, eftersom den använde en stötande rasstereotyp. Men det finns inget sätt Bonds karaktär i Flemings böcker kan modifieras så att de gör honom politiskt korrekt. Fleming skapade en sexistisk, ofta sadistisk, mördare, med anakronistiska attityder till homosexuella och till en rad människor av olika nationaliteter. Dessa står som bevis på hur britter (eller åtminstone några av dem) tänkte vid ett visst ögonblick ... Det finns en anledning till [dessa förändringar], och det är business. Deras popularitet betyder att de är mer benägna att filmas eller förvandlas till serier, videospel eller andra medier som upphovsrättsinnehavare dras till i marknadsföringen av en 'franchise'". James Bond-sidan M16 skriver att Lycett kan kan ha en poäng med den potentiella motivation bakom dessa förändringar. Enligt gällande upphovsrättslagar kommer Ian Flemings verk att bli allmän egendom efter slutet av 2034. Om bara 11 år kommer vem som helst att kunna publicera vilken version av en James Bond-bok som helst. Det finns inte mycket tid kvar att tjäna pengar på den litterära 007. https://www.ianfleming.com/statement-new-editions/ https://www.independent.co.uk/voices/james-bond-ian-fleming-books-edited-b2290563.html#Echobox=1677520222 https://www.mi6-hq.com/sections/articles/literary-editing-ian-fleming-novels-2023?id=05179 https://web.archive.org/web/20230226154239/https://www.telegraph.co.uk/news/2023/02/25/james-bond-books-edited-remove-racist-references/