Rätten att bära vapen

Frågan om ifall vanliga medborgare ska få bära vapen; eller om vapen endast ska vara till för en liten elit är oerhört gammal. Genom historien har skillnad mellan adeln och bönderna, fria män och slavarna, varit att de fria har haft tillgång till vapen. Webster's definierar frihet som frånvaron av tvång vid val eller handling. Makt är förmågan att kontrollera andra. Mao Zedong hade rätt när han sa att makten kommer från gevärspipan. Händelser i Kina visar att arméns vapen, inte det obeväpnade folkets önskningar, som styr regeringen. Centraliserad makt leder till missbruk. Delandet av makt leder till kompromisser och respekt för den andras rättigheter. Frihet existerar endast när makten är delad och varje individs rätt att välja i sitt eget intresse är respekterad. När samhället fungerar korrekt, är lagligt våld applicerat av domstolen vars order verkställs av en polisman bärande ett vapen. Men vad händer om polisen ignorerar domstolen? Utan någon som verkställer deras lagar och regler är domstolen maktlös. Makten ligger hos den som kan uttöva direkt makt. Poliser eller soldater är inte bättre eller sämre, korrumperade eller inte, respektfulla eller våldsammare än samhället i sin helhet. Om den vanlige medborgaren inte kan få bära ett vapen, är det då någon poäng att koncentrera makten hos en liten grupp av medborgare som arbetar som poliser eller soldater? Har vi råd att ha en elit som är placerad över folket, likt en medeltida krigarklass? Om folket är obeväpnat, vem förhindrar att polisen eller militären skapar dödspatruller som de har gjort i Sydamerika? Vem vågar sätta sig emot dem? Frihet kommer genom att folket har makten över regeringen. Detta händer först när folket är beväpnat. Ett obeväpnat folk har endast de "rättigheter" som de beväpnade anser att de ska ha. Om regeringen skulle börja med "etnisk" rensning eller liknande handlingar, skulle inte folket kunna försvara sig. Frihet kommer genom att folket har makten över regeringen. Folket kan endast kontrollera regeringen när de har mer makt än regeringen och detta händer endast när folket är beväpnat. Frihet kommer från gevärspipan, men bara från de gevär som är kontrollerade direkt av folket. Text: Karen L. MacNutt