Alexander T. Shulgin Trust Account

Alexander "Sasha" Shulgin är bland annat känd för att vara en av de främsta drogforskarna genom tiderna, eller som "styvfar" till MDMA (Ecstasy), eller som författare till den högst spektakulära boken "PIHKAL", ("Phenethylamines I Have Known And Loved") där han tillsammans med sin fru Ann beskriver sitt arbete med drogerna. Boken innehåller även ett appendix innehållande synteser, dosering samt noggrann dokumentering över effekterna av inte mindre än 179 olika droger. Shulgin innehade fram till Oktober 1994 en unik licens utfärdad av DEA (amerikanska drog-myndigheten), som gav honom tillåtelse att inneha samt arbeta med substanser reglerade under "Schedule I" (droger som i USA anses vara utan medicinskt värde). Den 27:e Oktober stormades nämligen Sashas och Anns hus i Lafayette, Californien, av en styrka på 30 man tillsammans med åtta fordon, bestående av bland annat en brandbil och flera polisbilar. Paret informerades om att det handlade om en utredning om Sasha följde alla de regler som det krävs för att man ska få inneha en sådan licens. Administrativa och omgivningsrelaterade brister hittades, som t ex att Sashas labb är belagt i en källare, eller dålig bokföring över forskningen. DEA beslutade att ta till följande åtgärder: Indragning av Shulgins licens. Bötfällning på $25.000 Indragningen av licensen kan anses "befogad", efter en lång lista på brott som Sasha gjort mot de krav som DEA satt upp. Det som kan anses konstigt är bara att Sasha, under de 15 år som han innehaft licensen, tidigare blivit inspekterad två gånger på liknande sätt (dock på ett vänligare sätt, och med förvarning). Vid de andra två kontrollerna har labbet sett ut på samma sätt, och bokföringen hade inte kommenterats. Dock så kan det nämnas att de andra två kontrollerna inträffade innan publiceringen av PIHKAL. De $25.000 som han bötfälldes med motiveras med att folk över hela världen skickat oombedda prover på droger till Sasha, med förväntningar på att han skulle testa dessa någon gång. DEA förbjuder uttryckligen en innehavare av en licens att göra detta, vilket resulterade i höga böter, även om inte Shulgin egentligen gjort sig skyldig till något brott. Sasha och Ann har betalat böterna, plus ytterligare $15.000 i juridiska kostnader och relaterade utgifter. De $40.000 fick tas från parets pensions-konton. För att stödja Shulgin, sattes det i februari i år upp ett "Trust Account" för Shulgins räkning, där folk ombeds att sätta in pengar, för att trygga parets framtid. Kontot har för avsikt att hållas uppe i ett år, fram till den 11:e februari 1997. Skicka ditt bidrag till: Alexander T. Shulgin Trust Box 322 343 Soquel Ave. Santa Cruz, Ca. 95062. Var vänlig och gör checkar och postanvisningar betalbara till: Alexander T. Shulgin Trust Vill du vara anonym, var vänlig och nämn detta, och detta kommer att respekteras. Alla andra bidragsgivare kommer att få sina bidrag bekräftade via brev (email), och kommer att placeras på en lista som kommer att ges till Sasha och Ann. Senaste rapporten från de som håller uppe kontot, som kom i slutet av maj, berättar att de fått ihop totalt $13.300, vilket motsvarar 33.5% av målet på $40.000. Köp ditt eget exemplar av PIHKAL genom Shulgins eget förlag: Transform Press BOX 13675 Berkeley, CA 94712 USA Pris: $18.95 (+ $8.00 för overseas shipping) Du kan även hitta del II av boken (drogappendixet om de 179 drogerna) på Internet.