Tryckerier nekar tidningen Contra

När Contras tidigare tryckeri, Vänersborgs Offset, gick i konkurs sommaren 1996 vände sig tidskriften till ett annat mindre tryckeri. Tyvärr klarade inte tryckeriet av de tekniska kraven och Contra beslöt därför efter två nummer hos Johfong AB att övergå till ett tredje tryckeri, som under många år försökt värva Contra som kund - och även tryckt en mindre bok åt Contra. Det var Abrahamssons tryckeri i Karlskrona. När Contra kom i centrum för medias intresse blev trycket dock för stort. Samma dag som Contra skulle levereras ringde VD för Abrahamssons, Sture Engström, och meddelade att facket vägrade att trycka Contra. Motivet var att Bertil Wedin hade en artikel i Contra. Det var samma dag som det av LO till 51 procent ägda Aftonbladet mot rundlig betalning publicerade ett långt utdrag ur just Bertil Wedins artikel. När Contra senare försökte få kontakt med facket meddelade Engström att det inte var facket utan företagsledningen som stoppat Contra. Men att facket hade stoppat tryckningen om inte företagsledningen gjort det. Motivet den här gången var en trycksak som Contra gett ut 1984 och som Engström inte gillade. När pressen började intressera sig för saken blev det en tredje version. Contra passade inte Abrahamssons profil. Och dessutom hade man i sin generositet ordnat ett alternativt fjärde tryckeri. Tryckningen blev försenad cirka 10 dagar och fakturan var på ett belop 25 procent över det som Contra kommit överens om med Abrahamssons. Dessutom var trycket uslare än uselt. Contra har självklart inte betalt det begärda beloppet utan diskussioner om lämplig storlek på betalningen pågår fortfarande. Det kan nämnas att det tryckeri som anlitades, Mönsterås Tryckeri, ägs av Sture Engström personligen. Till nästa nummer av Contra inhämtades nya offerter från tre tryckerier. Ett av dem hade redan för flera år sedan gett en bra offert och varit mycket intresserat av att trycka Contra. Contra beslöt dock då att stanna kvar på Vänersborgs Offset. Nu fanns inte Vänersborgs Offset och läget var ett annat. Därför beslöt Contra att lägga ut tryckningen av Contra på Litohuset i Stockholm, det femte tryckeriet på kort tid. Tryckeriet hade faktiskt haft flera år på sig att studera Contra. Men efter bara en dryg dags arbete meddelade Litohuset att de inte kunde trycka Contra, eftersom de inte tryckte "pornografi och politisk propaganda". Contra är som bekant en liberal-konservativ kulturtidskrift, för övrigt upptagen i den av statliga Kulturrådet finansierade årliga kulturtidskriftskatalogen. Att trycka sådant brukar ofta vara en bra referens som kan göra reklam för det egna tryckeriet. Men inte så för Litohuset. Nummer 6 1996 av Contra är därför tryckt på det sjätte tryckeriet på kort tid, Imprinta i Stockholm. Till Contras stora glädje har de gjort ett utmärkt jobb rent trycktekniskt och det är mycket möjligt att Contra blir kvar där för en längre tid.