Delfinariumet är delfinens fängelse

Sveriges enda delfinarium, Kolmården utanför Norrköping, invigdes 4 juli 1969. Kolmården är skyldiga till att minst 28 delfiner dött. De här delfinerna har funnits på Kolmården: Teddy, född -67. Avled -78 pga sår i matstrupen. Pippi, födelseår okänt. Viltfångad i Florida -71. Avled -79 pga problem med andningsorganen. TT04, födelseår okänt. Viltfångad -79. Avled -79 pga akut hjärtkollaps. Penny, född -77 på Kolmården. Avled -81 pga leversten och fet lever. Amy, födelseår okänt. Viltfångad -79. Avled -83 pga bronkit och blodbrist. X, född -83 på Kolmården. Dödfödd. Peaches, födelseår okänt. Viltfångad -79. Avled -84 pga svår blodbrist. X, född -87 på Kolmården. Dödfödd. X, född -88 på Kolmården. Avled två dagar efter födsel pga avmagring och kollaps. My, född -88 på Kolmården. Avled -89. Neffi, viltfångad -85. Avled -89 pga lunginflammation. Tin-Tin, född -89 på Kolmården. Avled -89. X, född -89 på Kolmården. Avled samma dag. Vanställd stjärtfena. Penelope, född -60. Viltfångad i Florida -69. Avled -90. Sillen, född -90 på Kolmården. Avled -90. Venus, född -83 på Kolmården. Avled -90 efter sex dagars aptitlöshet, följd av akutkollaps. Marina, född -82. Viltfångad -85. Avled -91 under födsel av Mio. Social stress finns med som dödsorsak. Mio, född -91 på Kolmården. Avled -91 efter kollision med poolväggen. Oboy, född -87 på Kolmården. Avled -91. Silja, född -81. Viltfångad. Avled -91. Simo, född -91 på Kolmården. Avled 5 dagar efter födsel. X, född -91 på Kolmården. Dödfödd. Skipper, viltfångad -69. Avled -93. Viktor, född -89 på Kolmården. Avled -94 pga svampinfektion. X, född -94 på Kolmården. Avled -94. X, född -95 på Kolmården. Avled -95. X, född -95 på Kolmården. Avled -95. Vindy, född -91 på Kolmården. Avled -95. Valentin, född -96 på Kolmården. Avled efter 7 dagar. FAKTA: Vilda delfiner kan bli upp till 40 år gamla. Späckhuggare kan bli upp till 90 år. I fångenskap överlever de sällan sina tonår. Marina däggdjur i fångenskap dör ofta av lunginflammation, magsår och andra stressjukdomar. Delfiner i klorerade bassänger blir ofta blinda och lider av hudproblem. Det är svårt att föda upp marina däggdjur i fångenskap. Dödligheten hos ungarna är hög. Eftersom uppfödningen inte fungerar tillfredställande fortsätter man att fånga vilda delfiner, späckhuggare och valar för att fylla på i marinparker och delfinarium. Delfintränare har berättat att delfiner måste vara hungriga för att man ska få dem att uppträda. Enligt National Marine Fisheries Services i USA dör över hälften av alla infångade delfiner inom två år. De överlevande lever i genomsnitt 5,8 år i fångenskap. Vilda delfiner simmar 65 till 160 km om dagen.