Poppers

Poppers - gift eller afrodisiaka? På 60-talet började bögar att sniffa poppers för att öka den sexuella upphetsningen och för att öka upplevelsen på dansgolvet. Sedan årsskiftet är poppers tillåtet att sälja i Sverige och användningen tycks ha ökat. Poppers har en kraftigt och snabbt blodkärlsvidgande effekt när man andas in det genom näsan. Effekten är kortvarig och poppers är inte beroendeframkallande, men många upplever en "kick" av att sniffa. Orgasmen uppges förstärkas, analsex kan underlättas och sociala barriärer brytas ned. Substansen kan även ge blodtrycksfall, yrsel, svimningar, huvudvärk och irritation av slemhinnorna. Risken för att man har osäker sex kan också öka av det kortvariga ruset. Smeknamn för alkylnitriter Poppers är det vanliga namnet för ämnena amyl-, isobutyl- och butylnitrit som alla är så kallade alkylnitriter. De är lättflyktiga och lättantändliga vätskor med en genomträngande lukt. Utsätts de för ljus och värme bryts substansen ner. Gasen från vätskorna sniffas och tas lätt upp av lungorna. Namnet poppers har kommit genom att de små glasbehållarna med amylnitrit gav ifrån sig ett "poppande" ljud då ampullerna knäcktes. Från kärlkramp och parfym till sex och dans Amylnitrit har tidigare, från 1867, använts vid behandling av kärlkramp. Preparatet har sedan dess ersatts av andra läkemedel. Anledningen till detta är främst på grund av biverkningarna. Ämnena isobutyl- och butylnitrit har använts inom kemiindustrin och som doftämne i parfymer, men aldrig i medicinskt syfte. I USA är poppers sedan 1969 känt som orgasmförstärkande afrodisiaka och som "flytande rökelse" på diskotek under benämningen room odorizers. Ämnena har använts för att öka den sexuella upphetsningen och för att öka dansupplevelsen på diskotek. Muskler, hjärta och hjärna påverkas Amylnitrit verkar avslappnande på glattmuskulaturen, kroppens icke viljestyrda muskulatur, liksom det vidgar blodkärlen, vilket ger en blodtryckssänkande effekt. Blodtryckssänkningen resulterar i sin tur i en ökad hjärtfrekvens och är en form av kompensation. Beroende uppstår inte Vid små doser blir effekterna främst rodnad i ansikte och på hals och bröst. Vid stora doser uppges trycket i hjärnans kärl minska så att genomblödningen i hjärnan minskar. Utvidgningen av kärlen kan uppfattas som pulserande huvudvärk och hjärnans minskade blodförsörjning ger mer eller mindre uttalad yrsel och kan leda till svimning. Används poppers dagligen utvecklas en tolerans inom 1-2 veckor. Större doser behövs för att uppnå samma effekt. Efter några dagars uppehåll i användandet börjar den ursprungliga känsligheten komma tillbaka. Abstinenssymtom är okända. Poppers är således inte beroendeframkallande, även om somliga kan bli "psykiskt" beroende av poppers. Flera negativa effekter Poppers är giftigt, det är livsfarligt att dricka och skall inte komma i kontakt med hud eller slemhinnor. Luktförmågan kan påverkas av poppers. Svimningsbenägenhet, lågt blodtryck, hjärtklappning och huvudvärk är de främsta biverkningarna, dessa kan vara flera timmar efter inandningen. Det har efter aids utbrott spekulerats i om det finns ett samband mellan poppersbruk och den aidsrelaterad tumörsjukdomen Karposis Sarkom, men forskning har inte kunnat finna några bevis för ett sådant samband. Biverkningarna är i regel övergående Man bör vara försiktig eller avstå från att använda poppers om man har en hjärt- och kärlsjukdom, har lätt för att svimma, har lågt blodtryck eller äter blodtryckssänkande medicin. Har man epilepsi kan det kan vara möjligt att poppers effekter kan utlösa ett anfall. Det finns inget annat som tyder på att ett tillfälligt användande av poppers egentligen skulle vara farligt. Några bevis på långsiktiga effekter finns inte, biverkningarna är övergående. Den sexuella upplevelsen förstärks Sniffas poppers omedelbart innan orgasm, uppges denna kunna förlängas och förstärkas både hos kvinnor och män. Tidsuppfattningen ändras; tiden förhalas. Män som sniffar poppers tidigare under älskogen kan däremot tappa erektionen. Genom poppers avslappnande effekt på glattmuskulaturen kan analsamlag underlättas då inre ringmuskeln slappnas av. "Fist-fucking" är en annan aktivitet som underlättas eller möjliggörs på grund av samma orsak. Också mentala effekter har beskrivits, t ex en ökad känslighet för ljud och sociala stimuli, liksom nedbrytning av barriärer, vilket kan förklara att poppers används på diskotek och i gruppsexsituationer. Risk för osäker sex En fara med poppers är att det kortvariga ruset kan öka risken för att man har osäker sex. Poppers kan tillfälligt sätta ned omdömet så att man gör saker man inte planerat att göra. Källor: Poulsen, Poul Asmus: "Alkylnitrit som afrodisiakum". Ugeskrift for Læger. 1983; 145:2213-2215 Säkrare sex för läderkillar. (Ännu inte publicerat manuskript) SLM Stockholm 1997. Samtal med Göran Bratt, läkare vid Venhälsan i Stockholm, februari 1997.