Kontroversiella citat ur Bibeln

"Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som inte lyssnar till sina föräldrars ord, och som, fastän de tuktar honom, ändå inte hör på dem, så skall han tas till stadens port. Där skall folket i staden stena honom till döds" (Bibeln, 5 mos 21:18) "Om en man har tagit sig en hustru, och när han ligger hos henne ej finner tecken på att hon är jungfru, skall man föra ut flickan utanför dörren till hennes faders hus, och männen i staden skall stena henne till döds" (Bibeln, 5 mos 22:13-21) "Witches! Thau shalt not let them live!" (Bibeln, 2 mos 22:18) "Den som slår sin fader eller sin moder, han skall straffas med döden" (Bibeln, 2 mos 21:15) "Den som uttalar förbannelser över sin fader eller sin moder, han skall straffas med döden" (Bibeln, 2 mos 21:17) "Om en oxe stångar någon till döds, man eller kvinna, så ska oxen stenas" (Bibeln, 2 mos 21:28) "Den som offrar åt andra gudar än åt Herren ensam, han skall tillspilloges" (Bibeln, 2 mos 22:20) "Den som som försöker få dig att förleda dig att tro på en annan gud ska han dödas" (Bibeln, 5 mos 13:6) "Den förstfödde bland dina söner skall du ge åt mig" (Bibeln, 2 mos 22:29) "Om två män träter med varandra, och den enes hustru kommer för att hjälpa sin man mot den andre, när denne slår honom, och hon därvid räcker ut sin hand och fattar i hans blygd (penis), så skall du hugga av henne handen utan att visa nåd" (5 mos 25:11) "Ingen som är född i äktenskapsbrott eller blodskam skall komma in i Herrens församling. Inte ens den som i tionde led är avkomling av en sådan skall komma in i Herrens församling" (5 mos 23:1) "Djävulen är denna världens härskare" (Joh 12:31 mfl platser) "Djursex ska straffas med döden" (Bibeln 2 mos 22:19) "Om någon av Israels hus inte får fram det han slaktat till uppenbarelsetältets ingång och offrar det till HERREN ska han förgöras" (Bibeln, 3 mos 17:3) "Du får inte ha kläder av 2 olika garn på dig" (3 mos 19:19) "Du skall inte vara bög" (Bibeln, 3 mos 18:22), se även 3 mos 18:29 och 3 mos 20:13 "Om man har sex när kvinnan har mens ska de dödas" (3 mos 20:18) "Öga för öga, tand för tand" (3 mos 24:20) "Om du inte lyder gud ska du straffas under livet" (3 mos 26:14-17)